‘Eenige Beroepen, waarin Vrouwen niet werkzaam zijn, …’

parel uit de collectie ‘Eenige Beroepen, waarin Vrouwen niet werkzaam zijn, ...’

Deze plaat, gemaakt door Wed. C.D. Fetter & Zonen Encadreurs, laat 17 beroepen zien waarin vrouwen niet of nauwelijks werkzaam waren rond 1900. De plaat werd getoond op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid die in 1898 in Den Haag gehouden werd.

Deze tentoonstelling had als doel de betaalde en onbetaalde arbeid van vrouwen zichtbaar te maken. Daarnaast wilden de organisatrices de werkkring voor vrouwen uitbreiden en ook de omstandigheden en betaling van het werk dat vrouwen al deden verbeteren. De tentoonstelling was in eerste instantie gericht op de middenklasse. Na felle kritiek van socialistische vrouwen was de doelstelling uiteindelijk bijgesteld om vrouwen uit de arbeidersklasse bij de tentoonstelling te betrekken. De tentoonstelling was een ongelooflijk succes en markeert een belangrijk moment in de vrouwenbeweging in Nederland.

Beroepen waarin vrouwen niet of nauwelijks werkzaam waren

De volgende beroepen zijn op de plaat te zien, van links naar rechts:

Dit zijn beroepen waar vrouwen in die tijd niet of nauwelijks werkzaam waren. Vrouwen zoals Lizzy van Dorp, een van de eerste vrouwelijke advocaten, hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld in de vrouwenbeweging in Nederland.

Hoewel het vaak lijkt alsof vrouwen door de geschiedenis heen een lage (betaalde) arbeidsparticipatie hadden, was dit niet altijd het geval. Door een gebrek aan bronnen is het lastig om dit in precieze cijfers uit te drukken, maar er werd hard gewerkt door vrouwen. Voor veel vrouwen was het noodzakelijk om te werken omdat zij bijvoorbeeld geen kostwinner hadden die geld thuisbracht. Daarnaast werkten getrouwde vrouwen doorgaans ook, al had hun burgerlijke status wel invloed op het soort werk wat zij deden.

Ook in de tijd van de ambachtsgilden werkten vrouwen. Hoewel zij vaak werden uitgesloten van de formele opleiding die jongens wel mochten volgen en niet zelfstandig lid konden worden, vonden sommige vrouwen wel werk binnen deze gilden. Dit kon bijvoorbeeld als de man met wie een vrouw getrouwd was werkte als gildemeester. Ook als weduwe van een gildemeester konden vrouwen werk binnen gilden verrichten.

Zeldzaam was er een vrouwengilde: in de 17e eeuw bestond er in Gouda bijvoorbeeld het hekelaarstersgilde, welke vrijwel alleen vrouwen als lid had. Dit gilde kamde vlas en hennep voor de lijndraaierij. Wel lag het bestuur van dit gilde in handen van mannen.

Ook in deze tijd zijn er beroepen waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. De alliantie Werk.en.de Toekomst is aan het werk om stereotypen over het soort werk dat vrouwen kunnen doen te doorbreken.

Delen:

Gerelateerde artikelen