‘Eenige Beroepen, waarin Vrouwen niet werkzaam zijn, …’

parel uit de collectie ‘Eenige Beroepen, waarin Vrouwen niet werkzaam zijn, …’

Deze plaat met zeventien beroepen waarin vrouwen niet (of slechts bij hoge uitzondering) werkzaam waren, werd getoond op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid die in 1898 in Den Haag werd gehouden.

Rond 1900 had arbeid van vrouwen in alle sociale klassen een laag aanzien. Betaald werk was zelfs taboe voor vrouwen uit de midden- en hogere klassen. Arbeidsters, naaisters en dienstboden werden schrijnend onderbetaald.

Het doel van de tentoonstelling was enerzijds een uitbreiding van de werkkring voor vrouwen te realiseren en anderzijds de omstandigheden en de betaling van het werk dat vrouwen al deden te verbeteren. De tentoonstelling was een ongelooflijk succes en markeert een belangrijk moment in de vrouwenbeweging in Nederland.

Delen:

Gerelateerde artikelen