Geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem. In Nederland is één op vijf vrouwen ooit fysiek mishandeld door een (ex-)partner. In de jaren 70 protesteerden vrouwen tegen seksueel geweld door samen ’s nachts de straat op te gaan ('Heksennachten'), nu zijn er SlutWalks of sociale media acties als #zeghet of #metoo. In het werk van Atria is dit thema een van de speerpunten.

Beeld: gedeelte van affiche Heksennacht, demonstratie van vrouwen tegen seksueel geweld, 198?, © onbekend, collectie IAV-Atria

Geweld tegen vrouwen

Met de inwerkingtreding van het Europese Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (de zogeheten Istanbul Conventie) op 1 maart 2016 is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan om dit geweld met beleid en wetgeving niet alleen te bestrijden, maar ook te voorkomen.

Geweld tegen vrouwen