Kennis

Kennis

Kennis en nieuws

Atria volgt de actualiteit en het nieuws kritisch. Met een accent op gendergelijkheid, diversiteit en met oog voor de geschiedenis.

Publicaties

Atria publiceert spraakmakend onderzoek met als speerpunten veiligheid, beeldvorming, (inter)nationaal beleid en stereotypering.

Kennis

Thema's