(Inter)nationaal

Wat zijn de nationale gevolgen van het Nederlandse beleid en Europese en internationale beslissingen en verdragen voor de emancipatie en positie van vrouwen? Atria is actief als platform voor nationaal en internationaal werk ten dienste van gendergelijkheid.

Fotocredits: Jerry Kiesewetter

(Inter)nationaal
Vrouwen hebben in de 19de en begin 20ste eeuw lang gestreden voor de invoering van vrouwenkiesrecht. Uiteindelijk is in 1917 het passief vrouwenkiesrecht en in 1919 het actief vrouwenkiesrecht ingevoerd. Een goede afspiegeling van de bevolking in parlement en kabinet is essentieel om diverse perspectieven op de samenleving stem te geven.

Thema's