Feminisme 19e eeuw

In de negentiende eeuw werden de contouren van een feministische politieke stroming zichtbaar. Feminisme werd een officieel begrip en de 'eerste feministische golf' brak aan in 1850. Speerpunten van de vrouwenbeweging waren: gelijkheid in scholing, arbeid en kiesrecht.

Feminisme 19e eeuw

Eerste golf

De 'eerste feministische golf' is de benaming voor een periode die duurde van circa 1850 tot 1940. De golf werd gekenmerkt door het streven naar wettelijke gelijke rechten voor vrouwen. Het accent lag op recht op scholing en betaalde arbeid. Later verschoof dit naar politieke rechten met als speerpunt de strijd om het vrouwenkiesrecht: van 1890 tot 1920 het hoogtepunt van de 'eerste feministische golf'.

Vrouwenkiesrecht

Vrouwenkiesrecht was een belangrijk speerpunt van de vrouwenbeweging. Aletta Jacobs wordt gezien als één van de belangrijkste voorvechters in Nederland (en daarbuiten) voor het vrouwenkiesrecht. Pas in de 20e eeuw werd vrouwenkiesrecht een feit in Nederland, maar al in de 19e eeuw werd hier voor gestreden.

Feminisme

Feminisme is een woord dat stamt uit het Frans. Het is afgeleid van de Latijnse woordstam 'femina', dat 'vrouw' betekent. Voor zover bekend zijn de woorden 'féminisme' en 'féminist' in Nederland en Frankrijk voor het eerst gebruikt in 1872 door een brief van de Nederlandse feministische pionier Mina Kruseman aan de Franse schrijver Alexandre Dumas. Eind negentiende eeuw werd feminisme dus een officieel gebruikte term.

Feminisme 19e eeuw