Onderzoek & Advies

Atria onderzoekt de huidige positie van vrouwen in de samenleving. Daarnaast geeft Atria advies voor toekomstig beleid. Beleidsmakers, politici, opiniemakers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen ons benaderen voor inhoudelijk advies, onderzoek en duiding van feiten en cijfers.

Onderzoek & Advies

Onderzoek

Atria verricht wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek op het gebied van emancipatie en diversiteit. Centrale onderzoekthema's zijn werk en zorg, geweld en beeldvorming. De onderzoeksresultaten verspreiden we via lezingen, conferenties, workshops en trainingen.

Advies

Onder het motto Sharing the past, debating the present and creating the future stimuleert Atria het maatschappelijk en politiek debat op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Atria adviseert oa. door beleidsbrieven, genderscans, trainingen-op-maat en gericht advies over het realiseren van divers personeelsbestand.

Contact

Wij werken voor én samen met verschillende nationale en internationale (overheids)organisaties. Ook in opdracht. Interesse in onze diensten?
Bel ons op 020 - 30 31 500 of neem direct contact op met één van de inhoudelijke experts.

Onderzoek & Advies

Thema's

Neem contact op met Atria