Feminisme 20ste eeuw

Van circa 1920 tot de tweede helft van de jaren zestig boette het feminisme aan kracht in. In de late jaren zestig leefde ze weer op, waardoor er gesproken werd van een tweede feministische golf.

Feminisme 20ste eeuw

Nieuwe ideeën

De analyses van de ondergeschikte positie van vrouwen in de samenleving uit de 'eerste golf' worden in de 'tweede golf' verder uitgebouwd en verrijkt met nieuwe ideeën. De diversiteit binnen het feminisme werd eveneens zichtbaar.

Tussen eerste en tweede golf

Tijdens de crisis van de jaren dertig werden in diverse landen pogingen gedaan de betaalde arbeid van vrouwen terug te dringen. Vrouwen verdienden vaak minder en waren zodoende soms meer in trek voor bepaalde banen dan mannen. Daarom werd de betaalde arbeid van vrouwen als bedreiging van mannenarbeid gezien.

Speerpunten

Zowel in de eerste als in de tweede feministische golf kunnen vier belangrijke strijdterreinen worden gesignaleerd, namelijk: arbeid, onderwijs, politiek en het hele terrein van seksualiteit, huwelijk en gezin. Lesbische vrouwen hadden een voortrekkersrol in de vrouwenbeweging. In de jaren tachtig eisten zwarte vrouwen bewustzijn voor o.a. hun dubbele discriminatie.

Feminisme 20ste eeuw