Raad van Toezicht

bibliotheek van Atria van buitenaf, Amsterdam

De Raad van Toezicht van Atria telt 7 leden: Annemieke van Beek (voorzitter), Christien Brinkgreve, Ojanne de Vries-Chang, Rahma el Mouden, Emma Harjadi Herman, Hans Moors, Marie Ricardo.

Drs. Annemieke van Beek MPM (voorzitter)

Annemieke van Beek is een gepassioneerde professional met jarenlange ervaring als consultant, coach, toezichthouder en voorzitter. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring binnen het werkterrein van emancipatie, gelijke kansen, gender en diversiteit. In haar rol als voorzitter weet zij te verbinden en bevlogen toezicht uit te oefenen. Na haar studies sociologie en bedrijfskunde ging drs. Van Beek als trainer aan de slag bij het ministerie van Financiën, om vervolgens door de stromen naar senior adviesfuncties bij de Bestuursacademie Randstad en KPMG. In 1998 ving ze als managing partner aan bij VanDoorneHuiskes, een middelgroot onderzoeks- en adviesbureau bekend om zijn onderzoeken en expertise met gender en diversiteit.
Annemieke van Beek heeft veel expertise en ervaring op het terrein van bestuur en toezicht. De laatste twaalf jaar is zij voorzitter geweest van de Raad van Toezicht bij verschillende onderwijsgroepen. Momenteel is ze eveneens voorzitter van de Raad van Toezicht bij NUOVO scholen in Utrecht en Midden Nederland.

Prof. dr. Christien Brinkgreve

Christien Brinkgreve was van 1990 tot haar emeritaat in 2014 hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze was een van de eerste hoogleraren Vrouwenstudies, van 1986 tot 1990 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu: Radbouduniversiteit). Hier leidde zij het multidisciplinaire Centrum voor Vrouwenstudies waar zij een onderzoekslijn ontwikkelde over sekseverschillen in ziekte en gezondheid en over vrouwen en wetenschap. Ze is twee jaar verbonden geweest aan het Belle van Zuyleninstituut van de UVA. Naast haar academische werk heeft zij zich met boeken, lezingen, columns, artikelen en cursussen altijd gericht tot een groter publiek. Ze vervult momenteel verschillende nevenfuncties, ze is lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), bestuurslid bij de Stichting Psychiatrie en Filosofie, lid van het Honours Council van de Honours Academy in Leiden, oprichter en trekker van het Babelgenootschap en lid van de cliëntenraad van de Vondelstede verzorgingsinstelling in Amsterdam.

Ojanne de Vries-Chang

Ojanne de Vries-Chang is werkzaam als interim manager en toezichthouder. Zij is bij voorkeur werkzaam in mens- en ontwikkelingsgerichte organisaties. Bij uitstek in het onderwijs of bij Atria. Zij is sterk in het analyseren en structureren van organisaties en processen. Als toezichthouder bij Atria draagt zij met haar (financiele) competenties bij aan het verder verstevigen van de governance van de organisatie.

Rahma el Mouden

Rahma el Mouden is een sociale ondernemer met MAS Dienstverleners Groep sinds 1997, zeer betrokken bij de stad Amsterdam en de bewoners van de stad die niet makkelijk mee kunnen profiteren van de welvaart van de stad. Zo lang Rahma  zich kan herinneren verzet ze zich tegen het verschil tussen jongens en meisjes. Om die reden heeft ze op jonge leeftijd besloten om niet in Marokko te blijven wonen. Eenmaal in Nederland aangekomen in 1975 als 16-jarige jonge vrouw en begonnen met haar carrière heeft ze weer geconstateerd dat de emancipatie van mannen en vrouwen hier ook nog niet voltooid is.

Ik zal altijd blijven pleiten om de verschillen in kansen voor vrouwen gelijk te trekken zowel qua functies als qua salaris. Daarom ben ik blij dat ik deel kan uitmaken van Atria, een bijzondere organisatie die zich inzet voor emancipatie voor iedereen en in het bijzonder voor vrouwen.

Emma Harjadi Herman

Emma Harjadi Herman werkt in het dagelijks leven bij het Stedelijk Museum Amsterdam als hoofd educatie en inclusie. Sinds haar studententijd is ze betrokken bij verschillende feministische initiatieven, zoals Mama Cash, de Women’s March en het activisme voor de rechten van sekswerkers. Ze probeert de stemmen van kunstenaars en activisten die onvoldoende gehoord worden te versterken. Emma is een senior fellow van Humanity In Action, een internationaal netwerk van jonge mensen die zich inzetten voor mensenrechten, inclusiviteit en democratie. Emma heeft gewoond en gewerkt in New York, Parijs, Cotonou en Brussel. Nu is ze weer terug op het Amsterdamse honk met haar partner en twee kinderen.

Hans Moors

Hans Moors is eigenaar-directeur van EMMA, Experts in Media en Maatschappij en ANNE, Adviseurs voor Noordoost-Nederland. Allebei onderzoeks- en adviesbureaus waar 50 mensen werken voor de publieke zaak. Eerder was Hans hoofd van de afdelingen veiligheid & criminaliteit, welzijn & zorg bij IVA Beleidsonderzoek en Advies, lector integrale veiligheid, organisatieadviseur en onderzoeker aan verschillende universiteiten in Nederland, België en Frankrijk. Hans studeerde cultuurgeschiedenis en politieke filosofie. Zijn aandachtsgebied: de vermaatschappelijking van het denken over geslacht, sekse en inclusie gedurende de 19de en 20ste eeuw. Daar ging zijn eerste boek over, gevolgd door tal van kleinere studies. Na 2003 begon Hans zich toe te leggen op criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken, met bijzondere aandacht voor diversiteit, relationeel geweld, vrijheid, angst en vertrouwen in criminele of extremistische (familie)netwerken. En voor hoe je daarmee als professional probeert om te gaan. Hans schreef en redigeerde over deze thema’s tientallen boeken, rapporten, wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties. Bestuurlijk heeft Hans sinds 2006 ervaring opgedaan in de cultuur- en erfgoedsector. Daarnaast is hij lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting te Vught.

Marie Ricardo

Marie Ricardo is strategisch directeur van COC Nederland. Voorafgaand aan deze functie werkte ze namens COC jarenlang op internationaal gebied nauw met de LHBTI bewegingen in voornamelijk Afrikaanse en Caribische landen. Meer recentelijk was ze als programmamanager eindverantwoordelijk voor COC’s inzet in Nederland. Marie streeft een inclusieve LHBTI beweging na, waarbij voldoende aandacht is voor intersecties tussen o.a. gender, seksuele oriëntatie en etniciteit. Ze was eerder als bestuurslid betrokken bij verschillende LHBTI initiatieven en organisaties zoals UvA Pride, PlanetRomeo Foundation en Pride Amsterdam. Bij de laatste maakte ze zich hard voor meer betrokkenheid van de bi-culturele LHBTI gemeenschap en lesbische vrouwen bij de organisatie van de Pride. Momenteel is ze bestuurslid van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Marie is verbindend en activistisch en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van management, organisatieontwikkeling en netwerkvorming.

Delen: