Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Atria telt 5 leden: Christien Brinkgreve, Erik Holtslag, Eric Koenen, Esther-Mirjam Sent, en Emma Harjadi Herman.

Prof. dr. Christien Brinkgreve (voorzitter ad interim)

Christien Brinkgreve was van 1990 tot haar emeritaat in 2014 hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze was een van de eerste hoogleraren Vrouwenstudies, van 1986 tot 1990 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu: Radbouduniversiteit). Hier leidde zij het multidisciplinaire Centrum voor Vrouwenstudies waar zij een onderzoekslijn ontwikkelde over sekseverschillen in ziekte en gezondheid en over vrouwen en wetenschap. Ze is twee jaar verbonden geweest aan het Belle van Zuyleninstituut van de UVA. Naast haar academische werk heeft zij zich met boeken, lezingen, columns, artikelen en cursussen altijd gericht tot een groter publiek. Ze vervult momenteel verschillende nevenfuncties, ze is lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), bestuurslid bij de Stichting Psychiatrie en Filosofie, lid van het Honours Council van de Honours Academy in Leiden, oprichter en trekker van het Babelgenootschap en lid van de cliëntenraad van de Vondelstede verzorgingsinstelling in Amsterdam.

Erik Holtslag (lid)

Erik Holtslag is ontwikkelingsgericht en maatschappelijk betrokken. Zijn huidige functie is directeur a.i. van Kenniscentrum Aequor, een intermediaire organisatie in het hart van bedrijfsmatige en onderwijskundige ontwikkelingen in het domein voedsel, natuur en leefomgeving. Na zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool heeft hij bedrijfskunde gestudeerd. Holtslag heeft diverse leidinggevende en eindverantwoordelijke functies bekleed in het bedrijfsleven met als rode draad arbeidsmarkt en onderwijs. Hij levert met zijn kennis van bedrijfsvoering, marketing en strategische HR-ontwikkeling zijn bijdrage in de Raad van Toezicht. Zijn drive en affiniteit liggen op het gebied van ‘ontwikkeling in alle facetten’. Hij is verder lid van de Raad van Toezicht van NUOVO, Stichting voor Voortgezet Onderwijs in Utrecht.

Drs. Eric Koenen (lid)

Eric Koenen heeft na een loopbaan bij Philips, PWC en Cofely (waar hij tot 2007 lid was van de executive board), de Doorwerthgroep opgericht. Hij begeleidt topteams bij toekomstscenario’s, strategie- en vernieuwingsprocessen. Koenen publiceert met enige regelmaat over diversiteit en leiderschap. Samen met prof. Dr. Christien Brinkgreve heeft hij het boek ‘De winst van verschil’ geschreven. Koenen studeerde sociale wetenschappen en economie in Nijmegen en Rotterdam, bedrijfskunde en change management in de VS.

Prof. dr. Esther-Mirjam Sent (lid)

Esther-Mirjam Sent is hoogleraar Economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een van haar onderzoeksterreinen is Economie en vrouwenstudies. In 2009, 2010 en 2011 won ze de prijs voor meeste media-optredens van de hoogleraren aan de Radboud Universiteit. Sinds 2011 is zij tevens lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Sent vervult daarnaast nog een aantal nevenfuncties.

Emma Harjadi Herman (lid)

Emma is senior communicatieadviseur bij Mama Cash, een internationaal fonds voor feministisch activisme.

Delen: