Raad van Advies

bibliotheek van Atria van buitenaf, Amsterdam
De Raad van Advies van Atria telt 11 leden:

Drs. Sylvia Borren

Sylvia Borren was algemeen directeur van Oxfam Novib en daarna algemeen directeur van Greenpeace. Ze is onder andere landelijk bestuurslid geweest bij het COC, was actief betrokken bij International Lesbian and Gay Association (ILGA), en medeoprichtster van International Lesbian Information Service (ILIS). Meer info

Prof. Dr. Marieke van den Brink

Marieke van den Brink is hoogleraar Gender & Diversity aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Sinds 2015 is zij lid van De Jonge Akademie. Ze studeerde organisatieantropologie en promoveerde cum laude op een onderzoek naar genderpraktijken in de benoemingsprocedures van hoogleraren. Meer info

Mr. Sybilla Dekker

Sybilla Dekker is Minister van Staat. Zij was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Tot voor kort was zij voorzitter van Talent naar de Top en commissaris bij BNG Bank en RHDHV. Sybilla Dekker houdt zich al heel lang bezig met diversiteit in organisaties/bedrijven en met vrouwen naar de Top! Zij is nu commissaris en bestuurder en als zodanig o.m. voorzitter Raad van Toezicht Kadaster, Lid van de Colleges Financieel Toezicht Curaçao en St-Maarten/BES eilanden en Aruba, voorzitter Nationaal Openbaar Vervoerberaad en voorzitter Tafel van Borging Maasvlakte II.

Astrid Elburg

Astrid Elburg is organisatie adviseur. Zij wordt door bedrijven geraadpleegd voor de ontwikkeling van ethisch, strategisch, inclusief en persoonlijk Leiderschap. Ze is lid van de Raad van Toezicht Museumnacht Amsterdam, de Raad van Toezicht Nemo, en voorzitter bestuur Vrienden Stadsarchief Amsterdam.

Mr. Andrée van Es

Andrée van Es was Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de PSP, directeur van politiek-cultureel centrum De Balie, directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder voor GroenLinks in Amsterdam. Van september 2014 tot september 2019 was ze voorzitter van de Nederlandse Nationale Unesco Commissie

Prof. Mr. Cees Flinterman

Cees Flinterman is emeritus hoogleraar Rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht. Hiervoor was hij directeur van het Netherlands Institute of Human Rights (SIM) en Netherlands School of Human Rights Research. Hij is verder voormalig lid van het VN Comité inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) en van het VN Mensenrechtencomité.

Mr. Domenica Ghidei Biidu

Domenica Ghidei Biidu is onder andere lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa, vicevoorzitter van de Geschillencommissie Passend Onderwijs, lid van de Raad van toezicht van Nidos (een onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen). Zij is oud-lid van het College voor de Rechten van de Mens. Meer info

Drs. Charles Huijskens

Charles Huijskens was parlementair verslaggever voor De Telegraaf en het NOS journaal. In 1992 startte hij het adviesbureau dat inmiddels is uitgegroeid tot Huijskens Sassen Communications

Dr. Jaap Kloosterman

Jaap Kloosterman was hoofdbibliothecaris en directeur bij het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Hij ging met pensioen in 2013, maar is nog senior beleidsadviseur bij het IISG.

Drs. Marco de Niet

Marco de Niet is sinds september 2017 divisiemanager onderzoek- en onderwijsdiensten bij de Universiteitsbibliotheek Leiden. Hiervoor was hij directeur van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en werkte hij bij de Koninklijke Bibliotheek, waar hij onder andere een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van The European Library en Europeana

Prof. Dr. Joop Schippers

Prof. dr. Joop Schippers is sinds 1978 verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers en naar genderverschillen op de arbeidsmarkt. Hij was lid van de (laatste) Emancipatieraad, TECENA en de Visitatiecommissie Emancipatie. Meer info

Delen: