Toolkit onnodige sekseregistratie

Veel organisaties vragen in hun contacten met burgers, consumenten of medewerkers om de sekse van de persoon met wie ze te maken hebben. In enkele gevallen zijn organisaties verplicht om deze sekseregistratie door te voeren of kan het relevant zijn. In veel gevallen wordt sekseregistratie echter als vanzelfsprekend ervaren zonder dat er goede redenen voor zijn. Wij spreken dan van onnodige sekseregistratie. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om deze onnodige sekseregistratie te verminderen.

Toolkit onnodige sekseregistratie

In de praktijk kunnen een gebrek aan bewustwording, kennis en technische drempels de afschaffing van onnodige sekseregistratie in de weg staan. Op basis van input van Marjolein van den Brink en Jet Tigchelaar (UCERF, Universiteit Utrecht) hebben Atria en TNN de Toolkit Onnodige Sekseregistratie ontwikkeld om organisaties te inspireren en praktische oplossingen te bieden.

De toolkit bestaat uit een interactief afwegingskader en per sector een handreiking: nationale overheid, gemeenten en bedrijven.
In de handreiking vind je de redenen om sekseregistratie te verminderen, in welke gevallen het wel relevant of zelfs verplicht is, alternatieven en good practices. Het afwegingskader helpt je door middel van concrete vragen om sekseregistratie binnen je organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Toolkit onnodige sekseregistratie