Het tegengaan van onnodige sekseregistratie

checklist Het tegengaan van onnodige sekseregistratie

Is het registreren van sekse nodig?

Atria ontwikkelde in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een checklist met bijbehorende clip met praktische handvatten om onnodige registratie van sekse tegen te gaan.

Bekijk hier de checklist

Het komt bij bedrijven en organisaties regelmatig voor dat naar sekse wordt gevraagd, bijvoorbeeld in een formulier. Soms kan dat nodig zijn, maar vaak doen we het vanuit gewoonte en zonder goede reden. In deze gevallen draagt sekseregistratie bij aan genderstereotypering en gaat het in tegen privacybeginselen. Bovendien levert het onnodige administratie op. Het is beter om dan geen sekse te registreren.

Het uitgangspunt: Sekse registreren? Nee, tenzij je een goede reden hebt. Registratie van geslacht is maar in een beperkt aantal gevallen wettelijk verplicht. In de checklist is een tabel opgenomen met voorkomende gevallen waarin naar sekse wordt gevraagd. Deze helpt om in te schatten of sekseregistratie wel of niet nodig is. Vervolgens kan met de checklist worden nagegaan hoe je sekse registreert in de gevallen dat dit wél nodig of gewenst is.

Eerder ontwikkelde Atria ook een Toolkit voor het tegengaan van onnodige sekseregistratie.

Training M/V/X of niks: Aan de slag met onnodige sekseregistratie

In deze incompany training leer je over sekseregistratie en hoe het terugdringen van onnodige sekseregistratie bijdraagt aan het naleven van de AVG-wetgeving en inclusie binnen jouw organisatie. Aan de slag met onnodige sekseregistratie

Delen: