Vrouwen in de politiek

In de afgelopen decennia is het aantal vrouwen in de politiek toegenomen. Maar de laatste jaren lijkt er sprake te zijn van stagnatie of zelfs achteruitgang. Vooral in waterschapsbesturen en gemeenteraden is de vertegenwoordiging van vrouwen nog steeds beperkt.

Vrouwen in de politiek

Er zijn drie hoofdredenen waarom politieke participatie van vrouwen belangrijk is: betere representativiteit als volksvertegenwoordiging, meerwaarde en verhoogde effectiviteit van een divers samengesteld team, en politieke aandacht voor onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden.

Enkele tips om de participatie van vrouwen te verhogen: werf persoonlijk, benut kweekvijvers, zet voldoende vrouwen op verkiesbare plaatsen op de kieslijst (en ook op plaatsen daar net onder), zet rolmodellen in en coach vrouwen actief, en realiseer een inclusieve en efficiënte vergadercultuur, zodat vrouwen uit alle etnische groepen zich thuis voelen.

Vrouwen in de politiek