Organisatie

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, staat voor een gendergelijke samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen krijgen, en zich verbonden voelen met elkaar.
We verzamelen en beheren het erfgoed van vrouwen en vrouwenbewegingen.

Organisatie

We leveren kennis die de rol van vrouwen in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in kaart brengt en bijdraagt aan de realisatie van gelijke behandeling van én gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in al hun sociaal-culturele diversiteit en vanuit een intersectionele blik.

We zijn een voice of reason voor en stimuleren het debat over de positie van alle vrouwen en meisjes in onze samenleving, zodat de lang bevochten mensenrechten daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

We leveren maatschappelijke meerwaarde vanuit de collecties en kennis over gezondheid, veiligheid, gelijke rechten en het (voorkomen van) gebruik van ongelijkheid teneinde de kwaliteit van (samen)leven te bevorderen.
Daarbij nemen we genderstereotypering en het levensloopperspectief als uitgangspunt.

Wij richten ons op vijf kernthema's:
• Verdeling van arbeid en zorg
genderstereotypering
gender gerelateerd geweld/veiligheid
Collectie&Bibliotheek: vrouwen- en gendergeschiedenis
• beeldvorming en politieke participatie van vrouwen
Feminisme van nu

Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal samenhangend meerjarenprogramma van (beleids)advies, onderzoek, monitoring, trainingen en beheren, delen en verzamelen in samenwerking en alliantie met eigen afdelingen, en met andere samenwerkingspartners.

Atria breidt in 2021 de samenwerking uit met als doel ons netwerk te verbreden en financiële stabiliteit te verstevigen.

Organisatie