Beeldvorming en stereotypering

Beeldvorming en stereotypering weerspiegelen en dragen bij aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: Van het lage aandeel topvrouwen tot een tekort aan vrouwelijke bètastudenten. In veel gevallen gaat het om stereotyperingen die concrete nadelige gevolgen hebben.
Fotocredits: Alekzan Powell

Beeldvorming

Beeldvorming leidt tot een beeld (in de media) over een persoon, organisatie of zaak, dat selectief nadruk legt op een aspect en dus geen recht doet aan de werkelijkheid of de feiten.

Stereotypering

Sterotypering betekent een overdreven beeld geven van kenmerken, eigenschappen en gedrag van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomst met de werkelijkheid. In stereotypering en vooroordelen ligt vaak de oorzaak van discriminatie.

Beeldvorming en stereotypering