Scan op genderstereotypen voor gemeenten

geldpoppetjes

De door Atria ontwikkelde genderscan spoort genderstereotypen op in probleemanalyses, beleidsdoelen en beleidsmaatregelen. En geeft aanbevelingen voor beleid dat zich bewust is van de verschillen tussen mannen en vrouwen én van de verschillende posities die aan vrouwen en mannen worden toegeschreven. Gendersensitief beleid dus. Waar mogelijk kijken we ook naar stereotypen over andere sociale posities, denk aan afkomst, beperking en seksuele oriëntatie.

Gendersensitief beleid

Genderstereotypen komen we tegen in elk aspect van ons alledaags leven. Stereotypen en aannamen over mannen en vrouwen zijn vaak impliciet en onbewust, maar komen wel degelijk terecht in beleid. Dit kan ertoe leiden dat beleid ongewenste effecten heeft of op z’n minst niet bijdraagt aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een scan op genderstereotypen kan uitkomst bieden in het identificeren van impliciete (en natuurlijk expliciete) aannames en stereotypen en daarnaast handelingsperspectief bieden om het beleid gendersensitiever vorm te geven.

Genderscan voor gemeenten

De scan bestaat uit een analyse van ex-ante beleid. Meestal vinden er een aantal interviews plaats met ambtenaren op het specifieke beleidsterrein van de scan.
Doel is: advies voor beleid dat gendersensitief is.

Voorbeelden genderanalyses

Een goed en recent voorbeeld is de genderanalyse van het re-integratie- en participatiebeleid van de Gemeente Amsterdam. Deze analyse heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten en aanbevelingen.

Onderzocht werd of:

  • er sprake is van onderliggende genderstereotiepe aannames in de beleidsstukken
  • er maatregelen en processen zijn die tot genderstereotiepe uitvoering (kunnen) leiden
  • hoe deze kunnen leiden tot ongewenste of onvoorziene effecten van het beleid

Diverse beleidsdocumenten zijn voor het onderzoek geanalyseerd. Aanvullend zijn er interviews afgenomen met verschillende ambtenaren. Hierin is verder ingegaan op de uitvoering van het beleid, de instrumenten waar zij beschikking tot hebben, en de beschikbare data en dataverzameling van de gemeente Amsterdam. Daarbij is uitgegaan van een intersectionele blik.

Daarnaast hebben we in opdracht van de gemeente Amsterdam een genderscan uitgevoerd op het sportbeleid. Veel van de aanbevelingen zijn overgenomen waardoor het sportbeleid van de gemeente Amsterdam gendersensitief wordt.

Contact

Ben je geïnteresseerd in een genderscan, wil je meer informatie of een offerte ontvangen? Stuur dan een email naar Franca Hehenkamp, via f.hehenkamp@atria.nl

Wil je als organisatie zelf aan de slag? We geven ook incompany trainingen Genderscan voor beleid

Delen:

Gerelateerde artikelen