Zelfbeschikkingsrecht

Zelfbeschikkingsrecht

Abortus

Het zelfbeschikkingsrecht geeft in Nederland recht op toegang tot een veilige abortus. Sinds 1981 is dit bij wet vastgelegd in de Wet afbreking zwangerschap (WAZ). Al decennia is het abortuscijfer in Nederland een van de laagste van de wereld. Recht op zelfbeschikking geeft meisjes en vrouwen de vrijheid om over hun eigen lijf te beschikken.

Sekswerk

Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen maakt het ook mogelijk voor vrouwen om bijvoorbeeld te kiezen voor sekswerk als beroep. Het betekent eveneens dat sekswerkers kunnen weigeren bepaalde handelingen uit te voeren.

Zelfbeschikkingsrecht