Tijdlijn abortus

De afgelopen jaren zijn er veel verschillende initiatieven opgezet door vrouwenbelangenorganisaties om ervoor te zorgen dat verworven abortusrechten behouden blijven en bestaande wetgeving verbeterd wordt. Hoe werd vroeger over abortus gedacht en welke discussies zijn er gevoerd? Lees in deze tijdlijn meer over de geschiedenis van abortus.

Foto: Abortus Vrij demonstratie in Amsterdam op 24 april 1976, fotograaf Ton Sonneveld, Collectie IAV-Atria

Tijdlijn abortus

Tijdlijn abortus