Kennis

tekening van aantal mensen die voor een groot blauw oog staan

Beeld: Deef Idee + Beeld

Waarom doet Atria onderzoek?

De wereld is continu in verandering. Dit geldt voor alles, maar met name ook voor rechten van vrouwen, emancipatie en feminisme. Atria is een kennisinstituut en daarom willen onze nieuwsgierige onderzoekers de wereld begrijpen vanuit een kritisch genderperspectief.
Waarom doen mensen (m/v/x) wat ze doen en wat is het effect hiervan op onze samenleving? Waarom krijgen bijvoorbeeld vrouwelijke politici zoveel te maken met online haat? En waarom is femicide internationaal een thema maar is het een vrij onbekend begrip in Nederland? Door te onderzoeken leren we de wereld begrijpen, geeft het ons inzicht en krijgen we uiteindelijk (hopelijk) antwoord op deze vragen.

Waar is Atria nu mee bezig? 

Atria deed eerder onder andere onderzoek naar naar de invloed van genderstereotypen op de keuzes van jonge mannen en vrouwen in hun studie, werk en zorgtaken. Op dit moment doet Atria onderzoek naar de ervaringen met datinggeweld van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast is Atria betrokken bij een grootschalig onderzoek naar de ervaringen van mensen met afstand en adoptie in Nederland. Ook doen we onderzoek naar online agressie en geweld tegen vrouwelijke politici in Nederland. 

De onderzoekers van Atria hebben veel ervaring in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes en zijn niet bang om vragen te stellen. En zeker niet om naar de antwoorden te luisteren. Nieuwsgierig?

Onze publicaties zijn gratis te downloaden.

Wil je samenwerken? Kijk hier voor een overzicht van onze kennis en vaardigheden.

Delen: