Onderzoek binnenlandse afstand en adoptie

vliegende vogels in de lucht

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek Ervaringen van mensen.

Dit onderzoek richt zich specifiek op de levensgeschiedenissen van mensen die met afstand en/of adoptie te maken hebben gehad. Wij onderzoeken deze geschiedenissen in opdracht van de onafhankelijke onderzoekscommissie Binnenlandse Afstand en Adoptie (CBAA). We onderzoeken wat afstand en adoptie voor de betrokkenen heeft betekend.

Wij verzamelen ieders ervaringen met een vragenlijst. Als u zich aanmeldt, ontvangt u de vragenlijst via de mail. U kunt uw verhaal ook opschrijven en dit aan ons toesturen, of een eerder uitgeschreven verhaal met ons delen. Ook houden we een beperkt aantal interviews met mensen die op verschillende manieren te maken hebben gehad met afstand en adoptie. Wie wij interviewen wordt door loting bepaald. In onderstaande video leggen we uit hoe het werkt.

Kunt u het filmpje niet bekijken, of heeft u een andere vraag? Op de pagina met veelgestelde vragen vindt u meer informatie over het onderzoek. Of mail uw vraag aan ervaringenvanmensen@atria.nl

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor het onderzoek.

Voor wie?

Dit onderzoek gaat om de persoonlijke ervaringen van iedereen die te maken heeft gehad met afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Met ‘afstand’ bedoelen wij ook ervaringen waarbij geen afstandsverklaring is getekend.
Daaronder vallen in ieder geval de volgende personen:

  • Iedereen van wie een kind is afgestaan. Dat kunnen vrouwen zijn (moeders) of mannen (vaders). Het kind kan uit vrije wil zijn afgestaan of onder druk vanuit de omgeving.
  • Iedereen die als kind is afgestaan
  • Iedereen die heeft gezorgd voor een kind dat was afgestaan, bijvoorbeeld adoptieouders of pleegouders.
  • Familieleden of partners of andere naasten van mensen die te maken kregen met afstand en adoptie.

Dit onderzoek richt zich enkel op binnenlandse afstand en adoptie die in Nederland heeft plaatsgevonden.

Meer informatie

Meer informatie over het volledige onderzoek vindt u hier.

Heeft u vragen over het onderzoek naar ervaringen met afstand en adoptie? Bezoek onze pagina met veelgestelde vragen.

Wij zijn op zoek naar zo veel mogelijk mensen die willen meedoen aan dit onderzoek. Als u mensen kent die onder de doelgroep vallen, dan kunt u ons helpen door hen op dit onderzoek te wijzen of deze pagina met hen te delen. Als zij dat goed vinden, kunt u ook hun contactgegevens sturen naar ervaringenvanmensen@atria.nl

Foto: Lindz Marsh op Unsplash

Delen: