Ambassadeurs Atria

Ambassadeurs Atria

ambassadeur Paul Schnabel ambassadeur Justine van de Beek ambassadeur Glenn Helberg ambassadeur Devika Partiman ambassadeur Kitty Jong ambassadeur Hedy d'Ancona ambassadeur Rosemarie Buikema Marry de Gaay Fortman ambassadeur Cees Flinterman ambassadeur Jellie Tiemersma ambassadeur Mineke Bosch ambassadeur Els Kloek ambassadeur Sybilla Dekker klein portret wende

Deze ambassadeurs zetten zich actief in voor Atria.

Hedy d'Ancona

Hedy d’Ancona (zie interview)

“In 1992, werd in ons land de Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen, van LHBT-ers, eindelijk wettelijk vastgelegd. Ik ben ambassadeur om vrouwen te mobiliseren. En Atria is daarbij een onmisbare bron!”

 

Justine van de Beek

Justine van de Beek, schrijver en spreker

Justine is freelancer en schrijft publicaties over gender/seksualiteit en spreekt daar ook over.

 

Mineke Bosch

Mineke Bosch, Hoogleraar Moderne Geschiedenis

“Failure is impossible.”

 

Rosemarie Buikema

Prof. dr. Rosemarie Buikema

“Structurele gelijkheid kan alleen ontstaan via het erkennen en bestuderen van verschil. Bij het vergaren van die kennis zijn de bibliotheek en het immense archief van Atria van onschatbare waarde. De schatkamers van ons feministisch bewustzijn.”

 

Sybilla Dekker

Sybilla Dekker (zie interview)

Sybilla Dekker is organisatie- en bestuurskundige en vervult verschillende toezichthoudende en bestuurlijke functies en was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de kabinetten Balkende II en III.

 

Kees Flinterman

Cees Flinterman, emeritus hoogleraar rechten van de mens

“Het is de hoogste tijd het (inter)nationaal vastgelegde recht op gelijkheid van vrouwen en mannen overal ter wereld te realiseren. Een verantwoordelijkheid van zowel vrouwen als mannen”

 

Marry de Gaay Fortman

Marry de Gaay Fortman, advocaat-partner Houthoff

“Zonder geschiedenis is er geen toekomst. Meer vrouwen laten doorstromen naar topfuncties is lastig als we de historische oorzaken van de stagnatie van die doorstroom niet begrijpen.”

 

Glenn Helberg

Glenn Helberg

“Gender, seksuele voorkeur, noch de kleur van de huid zijn redenen voor achterstelling dan wel uitsluiting”

 

Kitty Jong

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV

“Er is veel bereikt de laatste decennia, maar ook aan het begin van de vorige eeuw. Het is ontzettend belangrijk die geschiedenis te kennen. Als je niet weet waar je vandaan komt kun je lastig bepalen waar je naar toe wilt.”

 

Els Kloek

dr. Els Kloek

“Het verleden vergt onderhoud; óók dat van vrouwen”

 

Marry de Gaay Fortman

Devika Partiman (zie interview)

“Om te begrijpen welke vormen van uitsluiting we nog moeten aankaarten en oplossen, moet de geschiedvertelling van en over vrouwen in Nederland meer inclusief. Daar wil ik mij als ambassadeur voor inzetten.”

 

Paul Schnabel

Prof. dr. Paul Schnabel, lid Eerste Kamer D66

“Hoe boos zouden mannen niet zijn als ze benadeeld werden zoals vrouwen in veel situaties nog steeds worden.”

 

Jellie Tiemersma

Jellie Tiemersma, ondernemer en bestuurder (zie interview)

“Emanciperen doen we met elkaar! #Diversiteitkomtnietvanzelf”

 

Wende

Wende, o.a. singer/songwriter en theatermaakster

“Verandering is alleen mogelijk als we ons stevig verdiepen in de verhalen van onze geschiedenis. Gedragen door de kennis van ons verleden kunnen we het heden naar een steeds grotere tederheid tillen, daar ben ik van overtuigd. ”

Delen: