Loonkloof

Het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is nog steeds aanzienlijk. Dit noemen we de loonkloof. Voor de duidelijkheid: de loonkloof betreft alle vrouwelijke en mannelijke werknemers en alle banen in alle sectoren.

Loonkloof
Het gemiddelde beloningsverschil kan verklaard wordt door verschillen in opleiding, functie en beroepssector. De loonkloof snijdt een aantal emancipatievraagstukken aan, zoals economische zelfstandigheid, opleidingsniveau, beroepssegregatie, doorstroming naar hoge functies en beloningsdiscriminatie. Alles wijst erop dat de loonkloof langzaam kleiner wordt. Bij de jonge generatie vrouwen en mannen is de loonkloof gezakt. Een belangrijke emancipatievraag is of dit later in de loopbaan zo blijft.

Loonkloof