Equal Pay Day

nieuws equal pay day factsheet loonkloof in nederland

Equal Pay Day op maandag 5 november. Het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is in Nederland 15.5%.

Het is maandag 5 november 2018 Equal Pay Day in Nederland! Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de loonkloof. Het gemiddelde bruto-uurloon voor vrouwen is 15.5% lager dan dat van mannen. Daarom valt Equal Pay Day in Nederland op 5 november dit jaar. De gedachte achter Equal Pay Day is dat vrouwen vanaf die datum tot het einde van het jaar als het ware voor niets werken, gegeven de gemiddelde beloningsachterstand op mannen (de loonkloof).

Cruciale emancipatievraagstukken

De loonkloof van 15,5% betreft de ongecorrigeerde loonkloof: van alle lonen, banen, beroepen en werknemers wordt hierbij het gemiddelde genomen. De loonkloof van 15,5% wordt verklaard door een aantal cruciale emancipatievraagstukken, zoals opleidingsniveau, werkervaring, beroepssegregatie, beloningsdiscriminatie en doorstroming naar hoge functies. Zo hebben vrouwen vaker lager betaalde functies, werken zij minder uren per week en werken zij vaker in lager betaalde sectoren, zoals onderwijs en zorg. In Nederland neemt de loonkloof langzaam maar geleidelijk af, van 20% in 2008 naar 15,5% in 2016 (meest recente onderzoek van Stateline).

Beloningsdiscriminatie

Als er rekening wordt gehouden met het verschil in positie op de arbeidsmarkt van mannen en vrouwen is de loonkloof bij de overheid 5% en in het bedrijfsleven 7% (CBS, 2016), het gecorrigeerde beloningsverschil. Binnenkort zullen de laatste onderzoekscijfers hierover bekend worden gemaakt door het CBS. Hierbinnen valt ook de groep vrouwen die te maken krijgt met beloningsdiscriminatie (verschillend loon voor hetzelfde werk), wat bij wet verboden is.

Lichte stijging loonkloof jongeren

Opvallend is dat er in de jongste leeftijdscategorie (van 15 tot 25 jaar) weer een lichte stijging is te signaleren van de (ongecorrigeerde) loonkloof. De vraag is wat de verklaring hiervan is? In de groep 25 tot 30 jarigen is de loonkloof 1,7% in het voordeel van vrouwen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat vrouwen in deze leeftijdsgroep momenteel hoger opgeleid zijn dan mannen en eerder afstuderen.

Gericht beleid nodig

Het aanpakken van de ongecorrigeerde loonkloof – het feit dat het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen lager is dan van mannen- blijft een belangrijk maatschappelijk en politiek aandachtspunt. Atria roept op tot gericht politiek beleid om beroepssegregatie te doorbreken, zowel horizontaal (op het niveau van beroepssectoren) als verticaal (hogere, beter betalende functies worden meer door mannen bekleed). Ook is het belangrijk dat arbeid en zorg beter wordt verdeeld tussen mannen en vrouwen. In Nederland heerst nog steeds te zeer het beeld dat mannen het salaris verdienen en vrouwen voor de kinderen zorgen naast een parttime baan. Dit zogenaamde 1 ½ verdienersmodel zou – in het belang van vrouwen én mannen – evenwichtiger verdeeld kunnen worden naar 75% – 75%: waarbij beide partners niet 100% werken, maar 75% en 25% van hun tijd besteed kan worden aan zorgtaken.

Factsheet loonkloof

Voor de emancipatie van vrouwen is het noodzakelijk om de loonkloof te dichten. Atria geeft dit jaar ter gelegenheid van Equal Pay Day weer een geactualiseerde versie van zijn Factsheet Loonkloof uit. Hierin worden de belangrijkste begrippen verklaard en de recente cijfers op een rij gezet.

Lees ook:

Delen:

Gerelateerde artikelen