Werk.en.de Toekomst

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En op het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO, Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. De alliantie wordt gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Werk.en.de Toekomst

Werk.en.de Toekomst