In Memoriam

Nederlandse vrouwen die een rol hebben gespeeld op het terrein van vrouwengeschiedenis of de emancipatie van vrouwen eert Atria via een In Memoriam.

In Memoriam

In Memoriam