Werk.en.de Toekomst

beeld van verschillende mensen werk en de toekomst

Werk.en.de Toekomst zette zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Bekijk al onze onderzoeken, factsheets, goede voorbeelden en beleidsbrieven

Werk.en.de Toekomst was een samenwerking van Atria, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, – Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. De alliantie is gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gedurende vijf jaar (2018-2022) hebben we ons gericht op:

  • doen van onderzoek
  • identificeren van stereotypen en positieve counterstereotypen
  • inzetten van rolmodellen
  • delen van goede voorbeelden
  • agenderen bij overheid, sociale partners, onderwijsinstellingen en werkgevers

Bekijk al onze producten

Meer informatie over Werk.en.de Toekomst

Flyer
Brochure
Engelstalige brochure A working future

Lees verder over:

Delen:

Gerelateerde artikelen