Vrouwen in techniek

Meisjes en jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor een technische opleiding en werk. Toch blijft het aantal vrouwen in de techniek en ICT ver achter bij het aantal mannen, voor een groot deel te danken aan stereotypen in de beeldvorming. Een meisje kiest daardoor bijvoorbeeld minder snel voor een beroep als monteur. Dat is zonde, want juist de techniek biedt veel arbeidskansen. Door onderzoek te verrichten en aanbevelingen te doen wil Atria een bijdrage leveren vrouwen te enthousiasmeren een technisch beroep te kiezen.

Vrouwen in techniek

Lichte stijging van vrouwen in technische beroepen

Vrouwen die werkzaam zijn in de techniek zijn nog ver in de minderheid in onze maatschappij maar het emancipatiebeleid  van de afgelopen decennia en campagnes om meisjes voor technische opleidingen te interesseren, werpen hun vruchten af. Uit het onderzoek van Atria Meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT blijkt dat de laatste jaren steeds meer meisjes kiezen voor een natuur- of techniekprofiel in het voortgezet onderwijs, het sterkst bij de havo en het vwo.

Studiekeuze van vrouwen voor techniek

Is het aandeel (werkende) vrouwelijke technici in verhouding met het aantal bèta- en technisch geschoolde vrouwen? Volgens Atria is nader onderzoek nodig naar de doorstroom vanuit voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen, zodat studiekeuzen van leerlingen beter kunnen worden verklaard. Daarnaast is onderzoek nodig naar de redenen waarom technisch opgeleide vrouwen niet kiezen voor een carrière in de techniek of geen werk in hun opleidingsrichting kunnen vinden.

Plan van aanpak meer technische vrouwen

De technologisering en toenemende ‘robotisering’ van de arbeidsmarkt creëert nieuwe ‘kanssectoren’ voor getalenteerde technici en ICT-ers. Meisjes en vrouwen zouden die kansen in groten getale moeten aanpakken. Daarvoor dienen overheid en werkgevers de belemmeringen weg te nemen en zich in te spannen om de participatie van vrouwen in technische beroepen te vergroten. Atria pleit voor het doorbreken van stereotype keuzen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Atria, VHTO, Emancipator en de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) werken gezamenlijk aan een plan van aanpak om stereotypering op de arbeidsmarkt te doorbreken.

Vrouwen in techniek