Ode aan de elektriciteit

parel uit de collectie Ode aan de elektriciteit

Rosa Manus richtte op 7 september 1932 de Vrouwen Electriciteits Vereeniging op. Later veranderde de naam in de Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging. Tot 1973 bleef deze vereniging bestaan. Het doel van deze vereniging was het bevorderen van de toepassingen van elektriciteit in de ruimst mogelijke zin, en op elk gebied dat voor vrouwen van belang kon worden geacht.

Detail tijdschrift Electriciteits Vereniging (VNEV) 40 jaar, Collectie IAV-Atria

Bij Atria is zowel het archief als het tijdschrift ‘Bulletin’ van de NVEV bewaard gebleven. Beide zijn een prachtige bron voor onderzoek naar de ontwikkeling van de huishoudtechnologie in Nederland zoals de introductie van stofzuigers.

In de collectie-IAV-Atria een lang gedicht; een ode aan de elektriciteit, vertaald door Mary Ouwehand-Hartree, afd. Rotterdam

Bron: Archief NVEV, inventarisnummer 18

Delen:

Gerelateerde artikelen