Het oudste boek

parel uit de collectie Het oudste boek

Het oudste boek in de collectie komt uit 1578. Het boek is een vertaling uit het Frans en is geschreven door Jean de Marconville. Het heeft de nogal lange titel:
‘Der vrouwen lof ende lasteringe: begrijpende alle de goetheyt, deucht ende weerdicheyt der goeder: ende wederom alle de quaetheyt gebrec en valscheyt der quader vrouwen’

Het boek bestaat uit twee delen, een lof en een lastering van vrouwen. De meeste hoofdstukken gaan over een deugd of ondeugd, in sommige staan bijzondere vrouwen of opmerkelijke geschiedenissen centraal. Een conclusie en oordeel ontbreken.

Lof

De lofprijzingen gaan onder andere over: privileges, uitvindingen, twee vrouwen die in mannenkleren macht hebben gekregen als paus resp. keizerin, dapperheid in oorlog, vrouwen die hun volkeren van tirannen hebben gered, Jeanne d’ Arc, geleerdheid, kuisheid, wijsheid.

Lastering

In het tweede deel van het boek worden vrouwen belasterd. De hoofdstukken gaan over: ‘valsche’ vrouwen, lichtvaardigheid, kleding van vrouwen, wreedheid en tirannie van vrouwen, ketterse vrouwen, onkuisheid en wellust, toverij, bedrog en valsheid, boosheid van vrouwen.

Voordat er oorspronkelijke Nederlandse vrouwenloven verschenen in de 17e eeuw, was dit vertaalde werk populair in Nederland.

Boeken, brochures en rapporten

Atria’s bibliotheekcollectie omvat ruim 100.000 boeken, brochures en rapporten. Dit zijn o.a. (auto-)biografieën, onderzoeken, pamfletten, naslagwerken, cd-roms en ‘grijs materiaal’, zoals scripties, jaarverslagen en vrouwenagenda’s. Het zijn voornamelijk Nederlands- en Engelstalige publicaties. Een groot deel kan je lenen en ruim 9000 publicaties zijn online beschikbaar.

Delen:

Gerelateerde artikelen