Atria’s visie op de Robotsamenleving 2025

beleidsbrief Atria’s visie op de Robotsamenleving 2025

Waar willen we over 10 jaar staan? Meer vrouwen aan de knoppen van de robotsamenleving en een andere beeldvorming. De visie is tijdens de Prinsjesdagborrel over de robotsamenleving 2025, aangeboden aan Jacqueline Prins (directeur Directie Emancipatie, ministerie van OCW).

Vrouwen aan de knoppen in 2025:

  • Programmeren verplicht voor meisjes en jongens in het basisonderwijs
  • 50% vrouwen in technische opleidingen en beroepen
  • 50% van de middelen van het Techniekpact wordt besteed aan vrouwen in de techniek

Verbeelding aan de macht in 2025:

  • Technische vrouwen vanzelfsprekend in beeld
  • Genderkennis als kerncompetentie van leerkrachten in het onderwijs
  • Meer dan emancipatie: fixing the system

Atria’s visie op de Robotsamenleving 2025 (pdf)

Lees ook:

Delen:

Gerelateerde artikelen