Analyse mantelzorg

beleidsbrief Analyse mantelzorg

Op 11 november jl. heeft de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een voortgangsbrief ontvangen van de staatssecretaris van VWS over zijn beleid om de positie van de mantelzorger te versterken. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg per 1 januari 2015 zal een groter beroep op mantelzorgers worden gedaan.

Deze twee nieuwe wetten passen in een lange reeks van hervormingen om de collectieve uitgaven beheersbaar te houden. Atria analyseert deze hervormingen vanuit de vraag wat dit betekent voor de sociaal-economische positie van vrouwen.

Aanbevelingen voor onderzoek en beleid

Het is volgens Atria van belang om de sociaal-economische effecten van de toenemende mantelzorg goed in beeld te krijgen. De wetenschappelijke literatuur laat zien dat deze effecten verschillend kunnen zijn voor vrouwen en mannen. Daarom bepleiten wij dat de staatssecretaris van VWS periodiek onderzoek laat verrichten naar de mantelzorg die door vrouwen en mannen verricht wordt.

Bij de ‘keukentafelgesprekken’ die de gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo gaan voeren met het zorgnetwerk van hulpbehoevende ouderen is het cruciaal dat ‘zonen’ in gelijke mate worden aangesproken als ‘dochters’.
Naast gemeenten zijn werkgevers en werknemers aan zet om meer ruimte te maken voor mantelzorg. Bij de expertmeeting die Atria op 10 november georganiseerd heeft, kwam naar voren dat op de werkvloer mantelzorg net zo normaal zou moeten worden – met flexibel werken, maar ook in het gesprek van de dag – als de zorg voor kinderen. Zoals de ‘papadag’ aan een opmars bezig is, zou het de mantelzorg goed doen als werkgevers hun mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid ook expliciet zouden richten op mannen. Movisie en Atria zijn van plan daarom in 2015 samen aandacht te vragen voor het thema ‘mannen en mantelzorg’.

Delen:

Gerelateerde artikelen