Maatregelen om positie zwangere mbo-studenten te versterken

advies zwangere mbostudent

Het strategisch partnerschap Werk.en.de Toekomst verwelkomt het Wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten en de maatregelen hierin om zwangere mbo-studenten beter te ondersteunen. Onderstaande aanvullingen kunnen bijdragen aan het versterken van de positie van zwangere vrouwen en studerende moeders bij mbo-instellingen en het voorkomen van uitval.

Ondersteuning zwangere mbo-studenten

Gebrek aan ondersteuning aan zwangere studenten staat vanuit juridisch perfectief gelijk aan zwangerschapsdiscriminatie. Voorkomen van uitval van zwangere vrouwen leidt ertoe dat zij een opleiding kunnen afronden. Ze krijgen meer mogelijkheden om een loopbaan op te bouwen en daarmee economisch onafhankelijk of financieel zelfstandig te worden. Uit de Emancipatiemonitor 2018 bleek dat in 2017 slechts 60% van de vrouwen (als individu) economisch zelfstandig is. Wat betreft financiële zelfstandigheid – een eigen inkomen van ten minstens het wettelijke minimumloon – komt slechts 50% van de vrouwen in aanmerking voor deze kwalificatie.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met mbo-studenten die een zwangere partner hebben. Dit leidt tot een betere verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen partners. En het draagt bij aan het doorbreken van stereotiepe denkbeelden van vaders als kostwinners en moeders verantwoordelijk voor de opvoeding.

Verlof voor de partner

Het voorstel om zwangerschap en bevalling expliciet als geldige reden voor verlof te benoemen, is een belangrijke stap voor het voorkomen van uitval bij zwangere vrouwen /studerende moeders. De termijn van 16 weken is een logische, omdat die aansluit bij het wettelijk zwangerschapsverlof voor werkenden. De rol van de partner zou explicieter benoemd kunnen worden. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind om vanaf de geboorte met beide ouders een band te ontwikkelen. Daarbij is van belang dat zorgtaken tussen partners worden gedeeld, zodat jonge ouders niet direct vervallen in traditionele rolpatronen waarbij de man studeert en werkt en de vrouw het grootste deel van de zorg voor het kind op zich neemt.

Meer betrokkenheid van de partner bij de zorg voor hun kind, geeft de moeder ook meer kans om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Of een opleiding af te ronden en zo goed beslagen de arbeidsmarkt te betreden. Dit draagt bij aan de economische onafhankelijkheid van vrouwen. Maar ook aan een evenwichtigere positie op de arbeidsmarkt van mannen en vrouwen.
Aanbeveling: geef studerende partners het recht op maximaal 16 weken partnerverlof zoals de Europese Commissie voorstelt voor werkende partners

Flexibele onderwijsprogramma’s

Het kan voor studerende moeders lastig zijn om onderwijs te combineren met zorgtaken voor de kinderen. Het CEDAW-Comité bepaalde op basis van het VN-Vrouwenverdrag dat onderwijsinstellingen alle belemmeringen moeten wegnemen in de scholing van zwangere adolescenten en jonge moeders. Dit om discriminatie te voorkomen. Het is dan ook een belangrijke eerste stap dat mbo-instellingen gevraagd worden beleid te maken voor studerende ouders. Onderwijs in deeltijd, flexibele aanwezigheidsplichten en meerdere toets- of examenmomenten, inachtneming van kinderopvangtijden, kunnen hierin opgenomen worden.
Aanbeveling: flexibele onderwijsprogramma’s om de zorg voor kinderen te kunnen combineren met (verplichte) lessen, toetsen en examens

Zwangerschapsprotocol

Onderwijsinstellingen zullen worden gevraagd om een zwangerschapsprotocol te ontwikkelen met daarin de rechten en plichten en faciliteiten voor zwangere studenten. Het is van belang dat een dergelijk protocol op een heldere wijze is geschreven. En daarnaast ook informatie verschaft aan studerende partners.
Aanbeveling: ontwikkel een instelling overstijgend zwangerschapsprotocol met minimale eisen c.q. voorwaarden om willekeur onder mbo-instellingen te voorkomen

Mbo-studentenfonds

Zwangerschap en bevalling wordt toegevoegd aan het mbo-studentenfonds als bijzondere omstandigheid om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning bij (verwachte) vertraging.
Aanbeveling: besteed expliciet aandacht aan het mbo-studentenfonds binnen een zwangerschapsprotocol

Lees hier de integrale brief Internetconsultatie Wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten

Lees verder:

Reactie Versterken positie mbo-studenten van de Coalitie Studerende Moeders

Delen:

Gerelateerde artikelen