Factsheet Partners in parttime

stel waarvan vrouw aan het stoffen is en man aan het stofzuigen en stel dat samen op de bank zit met een bak popcorn op schoot

Beeld: DEEF idee + beeld

Wat draagt bij aan gendergelijkheid thuis en op de arbeidsmarkt? In deze factsheet kijken we naar de invloed van arbeidsduur en genderstereotiepe opvattingen van partners op de taakverdeling in het huishouden en de zorg voor eventuele kinderen bij heteroseksuele stellen.

Lees hier Factsheet Partners in parttime [PDF]

Meer gendergelijkheid thuis en op de arbeidsmarkt

Het kabinet wil stimuleren dat vrouwen meer gaan werken. Maar vrouwen doen over het algemeen nog steeds meer in het huishouden dan mannen. Dit belemmert voor veel vrouwen de stap naar voltijd werken. Een gelijke taakverdeling kan bijdragen aan meer gendergelijkheid, thuis én op de arbeidsmarkt. De meeste mensen willen de zorg voor kinderen gelijk verdelen. Ruim 40% van de ouders wil zowel werk als zorg gelijk verdelen tussen partners. Maar in de praktijk lukt dit vaak niet. Daarom is het van belang om te kijken naar welke factoren hierbij een rol spelen.

Belangrijkste bevindingen

  • Jongvolwassen vrouwen doen over het algemeen meer in het huishouden dan hun partner. Dit geldt zowel voor vrouwen die niet betaald werken of parttime werken als voor vrouwen die voltijd werken.
  • Het aantal werkuren van de partner maakt hierbij wel uit. Vrouwen die een partner hebben die niet voltijd werkt, hebben vaker een gelijke of niet-stereotiepe taakverdeling in huis. Het aantal werkuren van de vrouw lijkt hierbij minder bepalend voor een gelijke verdeling van zowel de huishoudelijke taken als de zorg voor kinderen dan het aantal werkuren van haar partner.
  • Dit kan mogelijk verklaard worden doordat mannen in Nederland nog steeds vaker voltijd werken en gemiddeld meer verdienen dan vrouwen, waardoor zij relatief meer machtsmiddelen (zoals inkomen) tot hun beschikking hebben in de onderhandelingen over het huishouden.
  • We zien echter dat ook bij stellen waar beide partners voltijd werken, de vrouw vaker hoofdverantwoordelijk is voor het huishouden en de zorg voor kinderen dan bij stellen waar beide partners in deeltijd werken. Het feit dat de vrouw, onafhankelijk van haar eigen werkuren, het grootste aandeel van de taakverdeling op zich neemt, onderstreept de hardnekkigheid van genderpatronen en -verwachtingen in het huishouden.

Gelijke taakverdeling in huis

Stellen waarin beide partners in deeltijd werken, verdelen het huishouden en de zorg voor kinderen over het algemeen het vaakst gelijk. Dit wordt mogelijk verklaard doordat deze stellen minder genderstereotiepe denkbeelden hebben. Daar vinden we inderdaad een aanwijzing voor: wanneer beide partners weinig genderstereotiepe opvattingen hebben, is de taakverdeling in huis doorgaans meer gelijk.

Download Factsheet Partners in parttime [PDF]

De bevindingen in deze factsheet zijn gebaseerd op een enquête onder Nederlandse jongvolwassenen tussen 25-35 jaar. Dit onderzoek en deze factsheet zijn onderdeel van de alliantie Werk.en.de Toekomst, een samenwerking van Atria, Emancipator, VHTO en de NVR en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees verder

Delen:

Gerelateerde artikelen