Hoe maak jij belangrijke keuzes?

man met baard en slang van stofzuiger in de hand en vrouw met zwart krullend haar met allebei een kleurige kleren aan zitten op een bank

Hoe maak jij belangrijke keuzes over studie, werk, samenwonen of zorgen? Luister je naar je hart? Of luister je vooral naar wat anderen zeggen of verwachten?

Ga naar mijnnormaal.nl  

Uit ons onderzoek Vrij om te kiezen? blijkt dat Nederlandse jongvolwassenen zich bij belangrijke keuzes vaak laten leiden door genderstereotiepe beelden van wat meisjes en jongens horen te doen. In de campagne #MijnNormaal maak je kennis met jongvolwassenen die een keuze hebben gemaakt die buiten de gebaande paden valt. Keuzes rondom studie, werk, taken in het huishouden en de zorg voor kinderen die opvallen, omdat ze voor sommige mensen niet passen bij het beeld dat zij hebben van wat mannen en vrouwen (horen te) doen. 

#MijnNormaal

Die vooroordelen worden aangepakt in #MijnNormaal. We laten je zien dat het ook anders kan. Jouw normaal is het meeste waard – daar kun je naar luisteren en die kun je ruimte en aandacht geven. Velen doen dat al, en ze worden er echt gelukkig van. Lees hun verhalen maar. 

Inspirerend, toch? Kijk maar eens wat jij normaal vindt en bepaal jouw ideale keuze.

Ga naar mijnnormaal.nl  

Levenslooplijn

Bij de campagne #MijnNormaal verschijnt een online ‘levenslooplijn’. Aan de hand van persoonlijke vragen over studie, werk, de taakverdeling in het huishouden of zorg voor de kinderen krijg je tips om te luisteren naar je hart bij het maken van belangrijke keuzes, in plaats van te kiezen voor wat anderen van jou verwachten. De verhalen uit de campagne van #MijnNormaal en de bijbehorende levenslooplijn-tool zijn te vinden via www.mijnnormaal.nl  

Over deze campagne

De campagne is gemaakt door de alliantie Werk.en.de Toekomst. Zij zetten zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking tussen Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. De alliantie wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Foto van Marian en Bart, fotograaf: Andy Onderstal

Delen:

Gerelateerde artikelen