De balans vinden: de verdeling van arbeid en zorgtaken

combineren van werk en zorgtaken

Beeld: Deef idee + beeld

Brochure met inspirerende voorbeelden uit het buitenland voor het combineren van arbeid en zorgtaken. Met aanbevelingen voor maatregelen die de landelijke overheid, gemeenten en werkgevers kunnen nemen om keuzes mogelijk te maken. Het gaat om maatregelen op het gebied van:

  • flexibel werken
  • kinderopvangfaciliteiten
  • partner- en ouderschapsverlof

Lees de brochure De balans vinden

Hoeveel vrouwen werken in deeltijd?

Nederlanders zijn kampioen deeltijdwerk, dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Tegelijkertijd is het verschil tussen vrouwen en mannen in het aandeel deeltijdwerkers nergens zo groot als in Nederland. In 2018 werkte 75% van de werkende vrouwen in Nederland in deeltijd, gemiddeld 26 uur per week. Werkende mannen in Nederland werkten gemiddeld 36 uur per week, 25% van hen in deeltijd.

Hoeveel tijd besteden vrouwen aan zorgtaken?

Vrouwen besteden anderhalf keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken (huishoudelijke taken, boodschappen, zorg voor kinderen, mantelzorg) als mannen: 26 versus 17 uur per week. Vrouwen noemen deze zorgtaken vaker als reden om minder te gaan werken dan mannen. Na de geboorte van een eerste kind brengt 47% van de vrouwen het aantal werkuren verder terug, tegenover 9% van de mannen. Het gevolg is een gemiddeld verlies van 39% in inkomen van vrouwen ten opzichte van mannen, 8 jaar na de geboorte van het eerste kind.

Combineren arbeid en zorgtaken

Bijna acht op de tien in deeltijd werkende vrouwen zou onder bepaalde voorwaarden (waaronder een betere werk-privé balans) meer willen werken. Omgekeerd geeft 60% van de vaders aan liever minder te willen werken om meer tijd met de kinderen te spenderen. Toch neemt slechts 11% van de vaders ouderschapsverlof op.
Lees ook: Invoering betaald ouderschapsverlof

Voorbeelden uit het buitenland

De brochure De balans vinden bespreekt een aantal inspirerende projecten en wetten die het combineren van arbeid en zorgtaken makkelijker maken. Bijvoorbeeld:

  • MORE (Mind-set Organisation Executives) van het Duitse techbedrijf Bosch stimuleert flexibel werken onder leidinggevenden
  • gemeente Avesta in Zweden voerde een fulltime norm in voor alle zorgmedewerkers
  • Educare, een integraal systeem in Zweden, waar zorg wordt gecombineerd met vroege educatie, toegankelijk voor alle kinderen vanaf 1 jaar tot schoolgaande leeftijd
  • Kids & Co. Pakket voor werknemers van de Duitse Commerzbank
  • ‘daddy quota’, een onoverdraagbaar ouderschapsverlof voor partners in Zweden, IJsland en in Noorwegen
  • Een knuffel van papa, campagne van het Deense telecombedrijf TDC

Bekijk alle inspirerende voorbeelden in de brochure De balans vinden

Deze brochure is een een uitgave van Werk.en.de Toekomst. Dit strategisch partnerschap zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Lees verder

Delen:

Gerelateerde artikelen