Factsheet Loonkloof

factsheet equal pay day factsheet loonkloof in nederland

Op 5 november 2018 is het in Nederland Equal Pay Day en wordt er aandacht gevraagd voor de loonkloof: het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen. In Nederland is die 15,5% (Eurostat). Dit percentage houdt in dat vanaf 5 november vrouwen tot het einde van het jaar als het ware gratis werken. In de Factsheet loonkloof worden de belangrijkste begrippen verklaard en de recente cijfers op een rij gezet.

De loonkloof snijdt een aantal emancipatievraagstukken aan, zoals economische zelfstandigheid, opleidingsniveau, beroepssegregatie, doorstroming naar hoge functies en beloningsdiscriminatie. Voor de emancipatie van vrouwen is het noodzakelijk om de loonkloof te dichten.

Wat is de loonkloof?

Bij het berekenen wordt uitgegaan van het gemiddelde bruto uurloon van alle mannelijke werknemers en het gemiddelde bruto uurloon van alle vrouwelijke werknemers in Nederland. Zelfstandigen (zoals zzp-ers) worden dus niet in deze cijfers meegenomen. De loonkloof is het verschil tussen het gemiddelde bruto uurloon van mannelijke werknemers en van vrouwelijke werknemers als een percentage van het gemiddelde bruto uurloon van mannelijke betaalde werknemers. In 2016 verdiende een mannelijke werknemer gemiddeld €23,58 per uur en een vrouwelijke werknemer gemiddeld €19,92 per uur (Statline). De loonkloof komt dan op 15,5% (Eurostat) uit.

De loonkloof nader bekeken

In Nederland neemt het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen langzaam maar geleidelijk af, van 20% in 2008 naar 15,5% in 2016 (Statline). Om beter inzicht te krijgen in welke vrouwen de meest negatieve effecten ondervinden, is het zinnig om een aantal kenmerken nader uit te splitsen zoals arbeidsduur, leeftijd, bedrijfstak en etnische achtergrond.

Delen:

Gerelateerde artikelen