Toolkit Talentontwikkeling van jongens

toolkit talentontwikkeling jongens

Gids voor professionals in en om het onderwijs

De toolkit Talentontwikkeling van jongens is ontwikkeld door Emancipator samen met Stijn Schenk. Het is een toolkit voor professionals in en rond het onderwijs die werken met jongens. De toolkit geeft informatie, inspiratie en concrete handvatten om in en om het klaslokaal aan de slag te gaan met genderstereotypen. Specifieker: om jongens en mannen de ruimte te geven zich volledig te ontwikkelen, buiten de beperkingen van knellende mannelijkheidsnormen.

Download hier de online versie van de toolkit

De Toolkit is ook verschenen in druk en gratis verkrijgbaar via Emancipator, ook in grote aantallen. Mail naar Hannah

Werk.en.de Toekomst

Deze toolkit is ontwikkeld binnen de alliantie Werk.en.de Toekomst. Dit partnerschap zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En voor het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Delen:

Gerelateerde artikelen