Steun wetsvoorstel Veranderen voorwaarden wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

transgender vlag bestaande uit vijf horizontale strepen (blauw, roze, wit, roze, blauw) Foto: Ted Eytan via Flickr (CC BY-SA 2.0)

Vandaag – 27 september 2022 – gaat de Tweede Kamer in debat met de minister voor Rechtsbescherming over een wetsvoorstel waarmee transgender en intersekse mensen eenvoudiger de geslachtsvermelding op hun ID-bewijs kunnen aanpassen. Atria vindt dit een goede ontwikkeling.

De tijd dat men dacht dat trans personen aan een stoornis lijden ligt achter ons*. Toch moet op dit moment een psycholoog of arts goedkeuring verlenen voor het wijzigen van de geslachtsregistratie. Hiermee impliceert de overheid dat een deskundige hierover objectiever kan besluiten dan de persoon om wie het gaat. Dat is betuttelend en vernederend. Het is aan het individu om te bepalen hoe de overheid hem/haar/hen aanspreekt en categoriseert. Er is namelijk niemand die dat beter, objectiever en feitelijker kan bepalen, dan diegene over wie het gaat.

Het persoonlijke is politiek

Wat feministen in de jaren zeventig zeiden is nog steeds van toepassing: het persoonlijke is politiek. Hiermee bedoelden zij dat het luisteren naar, en serieus nemen van vrouwen en hun ervaringen essentieel is voor gelijkwaardigheid. Denk hierbij aan de jarenlange en voortgaande strijd voor betere abortuswetgeving waarbij vrouwen strijden voor zelfbeschikking over hun eigen lichaam. Of aan de de strijd voor een betere wet Seksuele Misdrijven, waarbij door te luisteren naar de ervaringen van vrouwen de nadruk is komen te liggen op instemming in plaats van dwang.

Het is de hoogste tijd is dat de overheid transgender en intersekse mensen zelfbeschikking geeft om zelf te verklaren wat hun genderidentiteit is.

Discriminerende stereotypen

Atria wil zich tevens uitspreken tégen schrikbeelden over gevolgen van het wetsvoorstel. De VN-rapporteur voor de mensenrechten van lhbti-personen stelt in glasheldere bewoordingen dat er géén bewijs is dat er misbruik van de wet zal plaatsvinden. De spookbeelden zijn volgens hem gebaseerd op anekdotes die meestal gegrond zijn op discriminerende stereotypen over transgender en genderdiverse mensen en in het bijzonder over trans vrouwen.

Als organisatie die strijdt voor (vrouwen)emancipatie nemen wij afstand van en maken wij ons ernstig zorgen over deze discriminerende stereotypen. Deze zijn geworteld in traditionele en stigmatiserende normen over gender en liggen ten grondslag aan geweld tegen vrouwen en lhbti-personen. Het zijn dus juist de spookbeelden die transfobie en geweld tegen (trans)vrouwen in de hand werken en bijdragen aan onveiligheid voor alle mensen (mannen en vrouwen, cis en trans) die traditionele gendernormen willen doorbreken.

Met dit wetsvoorstel zet Nederland, in navolging van België, Denemarken, Malta, Noorwegen, Zwitserland, Luxemburg en IJsland een belangrijke stap naar verbetering van de mensenrechten. Het voorstel draagt bij aan een diverse en inclusieve samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geslachtskenmerken, genderidentiteit of genderexpressie. Wij accepteren niet dat er schijntegenstellingen worden opgeroepen tussen cisgender vrouwen en transgender personen. Laten wij samenwerken aan veiligheid en mensenrechten voor iederéén.

Dit artikel is eerder in briefvorm verstuurd aan de woordvoerders van de verschillende Tweede Kamerfracties in het debat. Afgelopen mei sprak Atria zich in dit opiniestuk uit over de transgenderwet.

* Ook de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties heeft het transgender-zijn op 18 juni 2018 als psychische stoornis geschrapt uit haar internationale classificatie van ziektes.

Lees verder:

Delen:

Gerelateerde artikelen