Nationaal beleid

Nationaal beleid
Wat betreft internationaal beleid is het VN-Vrouwenverdrag een van de belangrijkste verdragen voor de rechten van vrouwen. Het verplicht lidstaten alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen. Atria maakt deel uit van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, dat iedere vier jaar een rapportage uitbrengt over de naleving van het Verdrag in Nederland. Daarnaast geeft Atria regelmatig advies over het emancipatiebeleid in Nederland, via onder andere brieven aan de Tweede Kamer.

Nationaal beleid