Factsheet Gender en klimaatverandering

factsheet protest tegen milieuvervuiling op wereldvrouwenconferentie in beijing in 1995 klimaatverandering

De effecten van klimaatverandering verschillen sterk per bevolkingsgroep, zowel op nationaal als internationaal niveau. Kwetsbare groepen dragen de grootste lasten, terwijl zij vaak het minst bijdragen aan milieuvervuiling. Denk hierbij aan vrouwen die zorg dragen voor het voeden van hun familie in steeds extremere klimaten en met drogere gronden. Of eilanden als Sint-Maarten waar natuurrampen voor grote schade zorgen en mensen weinig middelen hebben voor wederopbouw.

Lees hier de factsheet Gender en klimaatverandering

Verandering van klimaat treft niet alleen vrouwen in het algemeen, maar ook arme mensen buitenproportioneel hard. Nu het meer aandacht krijgt dan ooit en overheden onder hoge druk staan om klimaatdoelen te behalen is het van groot belang om de gevolgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen voorop te stellen. Dit zijn vrouwen in het algemeen, maar ook mensen van kleur, met een laag inkomen en LHBTI+ personen.

Effecten voor vrouwen

Deze factsheet geeft inzicht in de sociale dimensie van klimaatverandering aan de hand van een intersectioneel genderperspectief. De focus ligt voornamelijk op de effecten voor vrouwen en gevolgen voor andere sociaaleconomische ongelijkheden in samenlevingen. De factsheet is gericht op beleidsmakers, activisten, ondernemers, en iedereen die zich bezighoudt met klimaatverandering.

De factsheet gaat in op internationale ongelijkheden, sociaaleconomische ongelijkheden in Nederland, ongelijke verdeling van lasten, ecofeminisme, stereotypering en geeft aanbevelingen voor beleid/overheid, activisten, initiatieven/ondernemers.

Lees hier de factsheet Gender en klimaatverandering

Beeld: protest tegen milieuvervuiling op Wereldvrouwenconferentie Beijing 1995, ┬ę Mieke Schlaman, collectie IAV-Atria

Delen:

Gerelateerde artikelen