Rapport en factsheet over positie vrouwelijke ZZP-er

onderzoek Rapport en factsheet over positie vrouwelijke ZZP-er

Vrouwen verdienen steeds vaker als ZZP’er hun brood. In nog geen twintig jaar is het aantal vrouwelijke ZZP’ers gestegen van 120.000 in 1996 naar 280.000 in 2014. Inmiddels is bijna 10% van de vrouwelijke beroepsbevolking ZZP’er. Vanwege deze opvallende ontwikkeling heeft Atria aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd om de positie van vrouwelijke ZZP’ers in kaart te brengen.

Uit de literatuurstudie van de EUR is naar voren gekomen dat vrouwelijke ZZP’ers niet vaak onderwerp van onderzoek vormen in relatie tot economische zelfstandigheid en de combinatie arbeid en zorg. Op het terrein van de combinatie arbeid en zorg door zelfstandigen bestaat veel gefragmenteerd onderzoek, maar weinig aandacht voor ‘gender’. Er is daarom meer specifiek onderzoek nodig naar vrouwelijke zelfstandigen met en zonder personeel.

Factsheet

De Factsheet vrouwelijke ZZP-ers in Nederland geeft een overzicht van de voornaamste uitkomsten van het onderzoek.

Delen:

Gerelateerde artikelen