Follow-up CEDAW Schaduwrapportage

reactie CEDAW

De Nederlandse regering heeft op 8 november 2018 gerapporteerd aan het CEDAW-Comité over hun aanbevelingen voor de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. In de Follow-up Schaduwrapportage reageert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op deze rapportage van de Nederlandse regering.

Onderwerpen

De Follow-up Shaduwrapportage gaat in op de volgende onderwerpen:

  • opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet
  • ontwikkeling van effectief strategisch beleid ter bestrijding van discriminerende seksestereotypering
  • stimuleren van positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes
  • onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming, onder meer of deze aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes
  • systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en opgelegde straffen
  • geleverde inspanning om zwangerschap-gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen

Lees verder:

Schaduwrapport Unfinished Business – Women’s Rights in the Netherlands

Delen:

Gerelateerde artikelen