Emancipatiebeleid in Nederland

nieuws Emancipatiebeleid in Nederland

Op woensdag 29 november 2017 verscheen Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland, een uitgave van Lecturium en Atria.

Van privéprobleem tot overheidszorg

In Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland wordt een chronologisch overzicht geboden van het Nederlandse emancipatiebeleid in de 20ste en 21ste eeuw. Met als startpunt de positie van vrouwen in Nederland aan het begin van de 20ste eeuw, wordt de lezer via de jaren vijftig en zestig, de invloedrijke ‘tweede feministische golf‘ én de laatste decennia van de vorige eeuw, meegevoerd naar de politieke stand van zaken op het gebied van emancipatiebeleid nu. Europese en andere internationale invloeden blijven niet onbesproken. Het boek eindigt met aanbevelingen om tot een versnelling van het emancipatieproces te komen.

Primeur

Ruim een decennium geleden constateerden em. prof. Anneke van Doorne-Huiskes en prof. Joop Schippers in de marge van de zoveelste Haagse expertmeeting over de toekomst van het emancipatiebeleid, dat het in Nederland ontbrak aan een publicatie die een handzaam overzicht van de geschiedenis van dat emancipatiebeleid gaf. Ondertussen verstreek de tijd. Tot op het moment waarop Anneke voorstelde: “zullen we het dan zelf maar doen; anders komt het er nooit van”. Zo gezegd, zo gedaan! In samenwerking met Atria werd het nieuwe boek gerealiseerd.

Het handboek komt voort uit samenwerking tussen em. prof. Anneke van Doorne-Huiskes, prof. Joop Schippers, prof. dr. Renée Römkens (directeur Atria) en drs. Antia Wiersma (directeur KNHG). Centraal staat het emancipatiebeleid zoals dat door de Nederlandse overheid is gevoerd. Dat beleid wordt gevolgd en beschreven; de hoofdlijnen krijgen alle aandacht. Gesprekken met betrokkenen zoals Hedy d´Ancona en Jeltien Kraaijeveld-Wouters zijn gevoerd, publicaties van anderen zijn benut en de ervaringen van de auteurs zijn onderling getoetst en besproken. Van de eerste vrouwelijke minister in 1956, Marga Klompé, de roerige en invloedrijke feministische activiteiten vanaf de jaren zestig, tot een emancipatiebeleid dat anno 2017 steeds meer de nadruk legt op inclusiviteit.

Cover Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland

Boekpresentatie

De boekpresentatie vindt plaats bij Atria op woensdag 29 november 2017  van 14.30 tot 17.30 uur. Oud-staatssecretarissen Emancipatiezaken Jeltien Kraaijeveld-Wouters en Hedy d’Ancona zullen de eerste exemplaren van het boek in ontvangst nemen. Anneke van Doorne-Huiskes geeft een introductie op het boek, en Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Jacqueline Prins (directeur Emancipatie, Ministerie OCW) geven een eerste reactie op deze geschiedenis van het emancipatiebeleid in Nederland.

Te koop bij Atria en uitgever Lecturium

Het boek (beperkte oplage) zal tijdens de boekpresentatie en ook daarna bij Atria te koop zijn. Prijs: €19,95. Online kunt u het boek kopen bij uitgever Lecturium.
Een recensie-exemplaar kunt u opvragen bij Noortje Willems, via n.willems@atria.nl

(Foto aankondiging: Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij heeft in Amsterdam een petitie aangeboden aan de vervangster van Fractieleider Ed van Thijn, Nora Salomons. Men vindt dat ook gehuwde vrouwen recht hebben op een arbeidsongeschiktheid -uitkering en onder de werking van het ontwerp Algemene Arbeidsongeschiktheidsverzekering hoort te vallen. Amsterdam 14 februari 1975.” Fotograaf: onbekend. ©SpaarnestadPhoto)

Delen:

Gerelateerde artikelen