tweede feministische golf

De tweede feministische golf noemt men de opleving van het feminisme vanaf 1960 tot 1980 ongeveer. Initieel ging het om het recht op betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven. Maar later werden de thema's veel breder: economische zelfstandigheid, verdeling zorgtaken, bestuur en politiek, seksuele bevrijding, uitbannen geweld tegen vrouwen etc.
In Nederland richtte Joke Smit met Hedy d'Ancona en anderen in oktober 1968 het platform Man Vrouw Maatschappij (MVM) op. MVM vroeg onder meer aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs en voerde actie voor het bestrijden van sekse-stereotype beperkingen. Meisjes moesten bewust kunnen kiezen voor een vervolgopleiding, los van het traditionele verwachtingspatroon waardoor ze steeds in dezelfde 'vrouwenberoepen' terechtkwamen. Het platform MVM speelde een belangrijke rol in de emancipatiebeweging van de jaren zeventig en tachtig. Dolle Mina kwam tot stand en breidde zich razendsnel over Nederland uit.

tweede feministische golf

tweede feministische golf