Cornelia Maria van Asch van Wijck – biografie

biografie Cornelia Maria van Asch van Wijk

Jonkvrouwe – ‘freule’ – Cornelia Maria van Asch van Wijck was afkomstig uit een adellijke, protestants-christelijke familie, die betrokken was bij het ontstaan van de gereformeerde kerken aan het einde van de negentiende eeuw.

Wie: Cornelia Maria van Asch van Wijck; maakte zich sterk voor de positie van vrouwen in de kerk
Geboortedatum:
15 mei 1890
Geboorteplaats:
Utrecht, Nederland
Sterfdatum:
19 november 1971
Plaats van overlijden: Utrecht, Nederland

Leven van Cornelia Maria van Asch van Wijck

Zij kreeg onderwijs van gouvernantes en bezocht als ‘finishing touch’ een kostschool in Zwitserland, waar christelijke moraal en sociale verantwoordelijkheid een grote plaats innamen. Vanuit deze levenshouding was zij in 1920 medeoprichtster van de Christen Jonge Vrouwen Federatie (CJVF), de Nederlandse tak van de Young Women Christian Association (YWCA). Van 1930 tot 1938 en van 1946 tot 1947 was zij presidente van de internationale YWCA.

Ook op andere wijze hield Cornelia van Asch van Wijck zich bezig met vrouw en geloof. Van 1951 tot 1957 was zij presidente van de vrouwenafdeling van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Daarnaast bekleedde zij verschillende functies in het maatschappelijk werk en op kerkelijk gebied, waar zij pleitte voor openstelling van het ambt van predikant voor vrouwen.

Zij schreef een aantal boeken, waaronder het in 1950 gepubliceerde ‘Tweezaam is de mens’. Daarin pleitte zij op theologische gronden voor het opvatten van de man-vrouw verhouding als een fundamenteel onderdeel van ons mens-zijn, en niet als een toevallig kenmerk van ‘de mens’ als neutraal wezen, dat alleen van belang zou zijn met betrekking tot de seksuele verhouding tussen man en vrouw.
Cornelia Maria van Asch van Wijk

Bronvermelding:
VrouwenInfo.nl
– ‘Tweezaam is de mens’ : oorspronkelijke beschouwingen over man-en-vrouw / M.G.S. – In: Vrij Nederland, 8-7-1950 (Biografische map 3)
Eva van der Plas
AbsoluteFacts.nl

Publicaties van:

– Tweezaam is de mens / C.M. van Asch van Wijck. – Amsterdam : Ten Have, 1950/1951. – 131p., 115p.
– Kerken uit vele landen / C.M. van Asch van Wijck. – Aalten : De Graafschap, 1949. – 165p.
– Door God samengevoegd : een studie over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van man en vrouw tegenover de volle menschheidstaak / C.M. van Asch van Wijck. – ‘s-Gravenhage : Boekencentrum, 1936. – 250p.
– Het begin van den weg : een boek voor onze meisjes / C.M. van Asch van Wijck. – Aalten : Graafschap, 1930. – 91p.
– Josephine Butler en haar strijd tegen de gereglementeerde onzedelijkheid / C.M. van Asch van Wijck. – Den Haag : Zendings-studieraad, 1928. – 72p.

Archief:
archief Cornelia Maria van Asch van Wijck

 

Delen:

Gerelateerde artikelen