Anneke van der Goes van Naters-van der Plaats – biografie

biografie rode boekenkasten in bibliotheek atria

Anneke was feministe en actief in de socialistische vrouwenbeweging.
In 1924 trad zij in het huwelijk met jonkheer mr. Marinus van der Goes van Naters, advocaat en later parlementslid en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Zij kregen vier kinderen.

Wie: Anneke van der Goes van Naters-van der Plaats
Geboortedatum: 28 november 1901
Geboorteplaats: Leeuwarden, Nederland
Sterfdatum: 9 april 1985
Plaats van overlijden: Den Haag, Nederland
Alternatieve naam: Anneke van der Plaats

Het leven van Anneke van der Goes van Naters-van der Plaats

Anneke van der Plaats studeerde rechtswetenschap in Leiden van 1919 tot 1923. Na haar studie huwde zij Marinus van der Goes van Naters, die ondanks zijn adellijke afkomst in de jaren dertig lid werd van de SDAP (hetgeen hem later de bijnaam ‘de rode jonker’ opleverde) en die reeds voor de Tweede Wereldoorlog uitgroeide tot een prominent sociaal-democratisch politicus.

Kort na de oorlog was Anneke van der Goes van Naters bestuurslid van de stichting ‘Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948’ en redactielid van het in 1948 verschenen boek ‘Vrouwen van Nederland 1898-1948 : de vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina’.

Zij was net als haar man actief in de socialistische beweging, maar dan met name voor de vrouwenbeweging. Zo was zij onder andere actief in de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, de Vrouwenbond van de PvdA, het Vrouwenkontakt in de PvdA en de Rooie Vrouwen. Van 1959 tot 1965 was zij voorzitster van de Vrouwenbond. Ook was zij lid van het Nederlands Vrouwen Comit├ę dat als belangrijk aandachtspunt het verbeteren van de positie van werkende (gehuwde) vrouwen had.

Van 1964 tot 1971 was zij lid van de Nationale Raad van Advies inzake hulpverlening aan minder-ontwikkelde landen en van de Nationale Raad Welzijn Militairen, die uitging van het Ministerie van Defensie. Deze Raad hield zich bezig met het welzijn van ‘de mens in de krijgsmacht’, zowel van dienstplichtigen als van beroepsmilitairen.

Auteur biografie:
Eva van der Plas
Archieven: Archief Anneke van der Goes van Naters-van der Plaats (1901-1985) (Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen