Marie Jeanette Baale – biografie

biografie Marie Jeanette Baale – biografie

Beeld: Portret van Marie Jeanette Baale. Fotograaf: M.H. Laddé, 1922 (Collectie IAV-Atria)

Marie Baale (geboren als Marie Jeanette Baale) studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 1900 cum laude haar graad. Tijdens haar studietijd, van 1895 tot 1902, was zij presidente van de Amsterdamsche Dames-Studentenvereeniging Dicendo Discentes Docemus (DDD), die later opging in de in 1902 opgerichte Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging (AVSV). Op 3 juli 1903 promoveerde zij als eerste vrouw in West-Europa tot doctor in de klassieke letteren.

Wie: Marie Baale
Geboortedatum:
17 mei 1875
Geboorteplaats:
Groningen, Nederland
Sterfdatum:
22 oktober 1947
Plaats van overlijden: Amsterdam, Nederland
Alternatieve naam: Marie Jeanette Baale

Het leven van Marie Baale

Van 1903 tot 1906 werkte Marie Baale als lerares aan het pas opgerichte Mädchen-Gymnasium in Keulen. Zij accepteerde deze aanstelling, die haar daar direct na haar promotie was aangeboden, omdat zij van haar promotor te horen had gekregen dat zij nooit een aanstelling aan een Nederlands gymnasium zou kunnen krijgen. Vanaf 1907 keerde zij toch terug naar Nederland, waar zij les gaf aan de gymnasia van Doetinchem en Assen. Vanaf 1 oktober 1912 gaf zij les aan het Stedelijk Gymnasium van Amsterdam, waar zij indertijd zelf ook leerling was geweest.

In 1918 was zij een van de oprichtsters van de Vereeniging van Gestudeerde Vrouwen, die in 1924 opging in de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO).

Marie Baale zette zich in voor de feministische zaak. In de jaren 1917-1918 was zij ondervoorzitster van de Commissie Huldeblijk aan de nagedachtenis van Jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kemper. Van 1916 tot 1919 was Marie Baale presidente van de Amsterdamse afdeling van de Bond voor Vrouwenkiesrecht. Zij was ook één van de initiatiefneemsters van het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw dat op 11 januari 1935 werd opgericht.

Marie Baale was ook politiek actief. Vanaf de oprichting op 19 maart 1921 tot eind jaren dertig was zij presidente van de Vrouwengroep binnen de Amsterdamse afdeling van de Vrijheidsbond. In dezelfde periode was ze ook lid van het hoofdbestuur van de Vrijheidsbond (1921-1937). Zij was zeer actief binnen de partij, maar vanwege het feit dat zij een vrouw was en er bovendien feministische denkbeelden op na hield, lukte het haar uiteindelijk niet om ook actief te worden in de politieke arena.
Marie BaaleBronvermelding:
vrouweninfo.nl
– Slippendragers van de partij : de gemankeerde carrière van classica Marie Baale / Monique Diederichs. – In: Savante; Jaargang: 1 : nummer 4 (zomer1993), p.14-16
– Dr. Marie J. Baale / Annelèn. – In: Algemeen Handelsblad, 30 juni 1928 (Biografische map 171)

Publicaties van:
– Die Frauenbewegung in Holland (Rede in manuscript) / M.J. Baale. – [S.l.] : [s.n.], 1920. – s.p.

Literatuur over:
– Slippendragers van de partij : de gemankeerde carrière van classica Marie Baale / Monique Diederichs. – In: Savante; Jrg. 1(1993), nr. 4 (zomer), p.14-16
– Staat pal : Marie Baale 1875-1947, carrière en feminisme van de eerste classica in Nederland / M.H. Diederichs. – Amsterdam : UvA, 1992 (doctoraalscriptie). – 130p.

Archief: Marie Jeanette Baale (1875 – 1947)
Biografische knipselmap: 171

Delen:

Gerelateerde artikelen