Josephine Baerveldt-Haver – biografie

biografie rode boekenkasten in bibliotheek atria

Josephine Baerveldt-Haver was de dochter van Marinus Bernardus Haver, winkelier, en Jeanne Cornelie van Campen. Vermoedelijk op 27 augustus 1890 trad zij in het huwelijk met Jacques F. Baerveldt (ca 1864-1930), met wie zij vermoedelijk twee kinderen kreeg.

Wie: Josephine Sare Rosine Baerveldt-Haver, feminist en actief in de kiesrechtbeweging
Geboortedatum:
23 februari 1868
Geboorteplaats:
Amsterdam, Nederland
Sterfdatum:
22 juni 1945
Alternatieve naam: Josephine Sare Rosine Haver

Het leven van Josephine Baerveldt-Haver

Josephine Baerveldt-Haver  werd geboren als Josephine Sare Rosine Haver. Zij begon haar actieve leven in de vrouwenbeweging in 1909, toen zij lid werd van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK), afdeling Amsterdam. Haar oudere zus, Theodore Schook-Haver, die leefde van 1856 tot 1912, was in 1893 één van de oprichters van deze Vereeniging geweest.

Niet veel later vertrok Baerveldt-Haver met haar echtgenoot naar Nederlands-Indië. Genealogische bronnen op internet vermelden dat haar echtgenoot militair was, en een deel van zijn carrière in Nederlands-Indië doorbracht. In de jaren 1911-1912 was zij daar president van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Toen Jacques Baerveldt in 1912 met pensioen ging, keerden zij terug naar Nederland.

Terug in Nederland hernam Josephine Baerveldt-Haver haar activiteiten voor de Amsterdamse afdeling van de VVK, waarvan zij uiteindelijk president werd. Daarmee volgde zij haar zus Theodore op, die voorzitter van de afdeling Amsterdam was geweest van 1906 tot haar dood in 1912. Na een geschil met het hoofdbestuur legde Baerveldt-Haver haar functie als president in 1915 echter weer neer en zegde haar lidmaatschap op. In 1916 richtte zij, samen met andere uitgetreden leden van de VVK – waaronder Wilhelmina Drucker –, de Neutrale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op.

Eind jaren dertig was Baerveldt-Haver voorzittter van het Comité Huldeblijk Wilhelmina Drucker, met wie met name haar zus Theodore nauw had samengewerkt en goed bevriend was geweest. De activiteiten van het Comité resulteerden in 1939 in een standbeeld van beeldhouwer Gerrit van der Veen op de Churchillllaan in Amsterdam.

Josephine Baerveldt-Haver is waarschijnlijk overleden te Batavia, Nederlands-Indië (nu Jakarta, Indonesië), in het vrouwenkamp Tjideng op 22 juni 1945.

Bronnen

Publicaties

Archief Josephine Baerveldt-Haver (Collectie IAV-Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen