Dora Haver – biografie

biografie Dora Haver, uit de collectie van Atria

Dora Haver was redactrice, feministe, onderwijzeres en een van de zeven oprichtsters van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.
Zij was de dochter van Marinus Haver, winkelier, en Jeanne van Campen. Op 11 augustus 1887 trad zij in het huwelijk met Hermanus Schook, hoofdonderwijzer, met wie zij twee zoons kreeg. Dit huwelijk werd ontbonden op 23 oktober 1900.

Wie: Dora Haver
Geboortedatum: 19 december 1856
Geboorteplaats: Amsterdam, Nederland
Sterfdatum: 8 november 1912
Plaats van overlijden: Amsterdam, Nederland
Alternatieve naam: Theodore Petronella Bernardina Haver

Het leven van Dora Haver

Over het begin van Havers feministische activiteiten lopen de meningen uiteen. Er zijn aanwijzingen dat zij schreef in ‘De Vrouw’, waarvan in 1888 een achttal nummers verscheen. Anderen menen dat Havers eerste activiteiten voor de vrouwenbeweging later plaatsvonden. G. Romijn-Cohen bracht volgens eigen zeggen in de winter van 1888-1889 bij het echtpaar Schook de oprichting van de Vrije Vrouwenvereeniging (VVV) ter sprake. Beide echtgenoten vonden dat toen maar gekheid en meenden dat de vrouw in het gezin thuis hoorde. Haver was in 1883 een van de zeven initiatiefneemsters van de oprichting van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ en werd later, van 1906 tot 1912, voorzitter van de afdeling Amsterdam. In 1909 trad zij toe tot de redactiecommissie van het Maandblad van de VVV, een functie die zij ook tot 1912 vervulde.

In 1893 werd ‘Evolutie, blad voor de vrouw’, gestart door Wilhelmina Drucker en Dora Haver. Volgens de oprichtsters werd er in de gewone kranten niets of te weinig over het vrouwenvraagstuk geschreven. En vaak was dat dan nog verdraaid en foutief. In Evolutie werden alleen artikelen gepubliceerd die de belangen van vrouwen betroffen: vrouwenarbeid, huishouden, binnen- en buitenlandse politiek, kiesrecht en onderwijs. Het blad werd aanvankelijk geredigeerd door medewerkers uit de wereld van de krant, die echter in de loop der jaren, naarmate de toon van de hoofdredactrice feller werd, steeds meer inkromp. Wilhelmina Drucker had een manier van uitdrukken die niet iedereen kon waarderen. Het schokeffect van haar artikelen was zeer groot. Zij schreef o.m. over godsdienst en zedelijkheid, onderwerpen die in haar tijd op zo’n openhartige en kritische wijze niet besproken konden worden. Zo choqueerde zij haar lezers toen zij het huwelijk “de meest onheusche vorm van sexueele samenleving” noemde. Van 1897 af waren het eigenlijk alleen nog Wilhelmina Drucker en Dora Haver die het blad leidden en daarin publiceerden.

Haver ontplooide wellicht de meeste activiteiten als ‘strijdster voor vrouwenarbeid‘. Vanaf de jaren negentig bemoeide zij zich met vakorganisatie van vrouwen en nam met Drucker initiatieven om vakverenigingen voor naaisters, dienstboden en telefonistes op te richten. In haar lezing over ‘Vrouwenvakvereenigingen’ op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 sprak Haver zich uit voor een aparte vakorganisatie voor vrouwen.

Bronvermelding: Social History – biografie Haver
Publicaties van:
De tegenwoordige stand van het vrouwenkiesrechtvraagstuk; rapporten en voordrachten uitgebracht op het wereldcongres 15-21 Juni 1908 te Amsterdam / Aletta HenriĆ«tte Jacobs (voorw.) ; Vereeniging voor vrouwenkiesrecht. – Amsterdam : Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht; Van Rossen, 1909.
Literatuur over:
– Feministische Openbaarheid : de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 / Maria Grever, Berteke Waaldijk. (1998)
– Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid 1898-1940 / Corrie van Eijl. (1994)
– Sekse op kantoor : over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940 / Francisca de Haan. (1992)
– Evolutie : extra nummer ter nagedachtenis van Th. P.B.Haver. – Amsterdam : Evolutie. (1912)
– Knipseldossier 614: Th.P.B.Haver (Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen