100 jaar vrouwenkiesrecht

In 1917 werd het passief kiesrecht (gekozen worden) voor zowel vrouwen als alle mannen ingevoerd in Nederland. Maar het actief kiesrecht (stem uitbrengen) werd alleen opengesteld voor alle mannen, voor vrouwen pas in 1919. Dit gold niet voor vrouwen in de Nederlandse kolonieën Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Zij kregen pas veel later kiesrecht.

100 jaar vrouwenkiesrecht

100 jaar vrouwenkiesrecht