Lizzy van Dorp – biografie

biografie Lizzy van Dorp – biografie

Beeld: Getekend portret van Lizzy van Dorp, een van de eerste Nederlandse vrouwelijke advocaten, 1905. Tekenaar: Thérèse Schwartze. Collectie IAV-Atria.

Eén van de eerste vrouwen in de advocatuur, economisch theoretica, liberaal politica, Tweede-Kamerlid en strijdster voor het vrouwenkiesrecht. Ze was de dochter van Gerard Carel Théophilus van Dorp (1828), kandidaat-notaris en uitgever in Semarang, Nederlands-Indië, en Adriana Elisabeth Verdam (1847). Zij bleef ongehuwd.

Wie: Lizzy van Dorp
Geboortedatum: 5 september 1872
Geboorteplaats: Arnhem, Nederland
Sterfdatum: 6 september 1945
Plaats van overlijden: Banjoe Biroe (Midden Java), Indonesië
Alternatieve naam: Elisabeth Carolina van Dorp

Het leven van Lizzy van Dorp

Na de dood van haar vader in 1886 leefde Lizzy met haar moeder en haar jongere broer Gerard samen, eerst in Arnhem, later in Den Haag. Lizzy studeerde Nederlandse letterkunde, geschiedenis en rechten in Leiden. Ze was de eerste Nederlandse vrouw die afstudeerde in de rechten. Na haar promotie in 1903 werkte zij tot 1915 als advocate in Den Haag; ze beschermde vooral de rechten van gescheiden vrouwen en kinderen.

Zij nam actief deel aan de nationale en internationale vrouwenbeweging en richtte de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden (1901), de Nederlandsche Lyceum Club (1904) en de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (1907) op. Bij de International Council of Women (ICW) bekleedde Van Dorp vanaf 1914 het voorzitterschap van de juridische commissie en voor de Nationale Vrouwenraad van Nederland schreef zij een rapport over het bevolkingsvraagstuk (1925).

Na 1915 legde zij zich steeds meer toe op economische vraagstukken. Lizzy van Dorp was Nederlands eerste vrouwelijke econoom van formaat. Zij publiceerde over geld- en goudhandel en schreef in 1937 een boek over rentetheorie. Haar beoogde benoeming tot hoogleraar in de economie aan de Landbouwhogeschool Wageningen werd door de Minister van Landbouw in 1919 verijdeld. In 1927 nam ze als nationale vertegenwoordigster deel aan de economische wereldconferentie van de Volkenbond in Genève.

Als liberaal politica werd zij in 1922 lid van de Tweede Kamer. Vanaf 1940 leefde zij in Turkije en op Java, waar zij op 6 september 1945 in een concentratiekamp overleed.

Functies van Lizzy van Dorp:

 • 1901: oprichtster van de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden (VVSL)
 • 1904: oprichtster van de Nederlandse Lyceum-Club
 • 1907: oprichtster van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht
 • 1914-1920: voorzitter van de juridische commissie van de International Council of Women
 • 1922 met onderbrekingen tot 1936: lid hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond
 • 1919-1922: privaatdocent staathuishoudkunde aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht
 • 1919-1922: redactielid van De Economist
 • 1922-1925: lid van de Tweede Kamer voor de liberale partij Van Houten
 • vanaf 1925: lid dagelijks bestuur van de Nationale Vrouwenraad van Nederland
 • 1927: nationale vertegenwoordigster op de economische Wereldconferentie van de Volkenbond ie Genève
 • 1927-1936: lid van de vrouwengroep uit den Vrijheidsbond
 • vanaf 1928: bestuurslid van de Vereeniging Staathuishoudkunde en Statistiek

Auteur biografie: Mariek Hilhorst
Website: Biografisch Woordenboek van Nederland – biografie
Parlement & Politiek – biografie
Wikipedia – biografie Lizzy van Dorp

Archieven:Archief Elisabeth Carolina van Dorp (1872-1945) (Atria)

Publicaties van:

 • Het voor en tegen van arbeidsvrijheid voor de gehuwde vrouw: prae-adviezen voor den Nationalen Vrouwenraad van Nederland op 8 april 1932 te Rotterdam / Anna Polak, L.G. Kortenhorst, E.C. van Dorp. – Leiden : N.V. Leidsch Dagblad, 1932. – 48p.
 • Prae-adviezen over de maatschappelijke beteekenis van den arbeid der gehuwde vrouw, en de houding, door de overheid aan te nemen tegenover dit vraagstuk / A. Polak, J.P. de Vooys, E.C. van Dorp. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1910. – 181p. Uitgave van de Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statistiek.
 • Rechten en plichten van dienstboden en werkgeefsters / E.C. van Dorp. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkoope Literatuur, 1910. – 45p.
 • Een knuppel in ’t hoenderhok / E.C. van Dorp en W. Wijnaendts Francken-Dyserinck. – Haarlem : [s.n.], 1907. – VI, 58p.

Literatuur over:

 • Vrijheidsstreven in verdrukking: liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940 / Patrick van Schie. – Amsterdam : Boom, 2005. – 503p.
  Beschreven wordt hoe de Nederlandse liberalen zich weerden in een tijdperk van toenemende massa-organisatie en van een meer dan voorheen collectivistische politiek; hoe ze tegen de genoemde verschijnselen aankeken; in hoeverre en op welke wijze(n) ze zich aan de nieuwe omstandigheden aanpasten; de oorzaken van hun neergang. Onder meer aandacht voor het liberale denken over de positie van vrouwen en voor Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck en Lizzy van Dorp.
 • Schatten uit het archief : de knipsels en kwitanties van Lizzy van Dorp / Linda Mans. In: Lover. – Jrg. 29 (2002), nr. 3 (sept.) ; p. 58-59
 • Elisabeth Carolina van Dorp 5-9-1872 Arnhem – 6-9-1945 Banjoe Baroe / G.H. Spanhaak. – Leiden : Rijksuniversiteit Leiden. Parlementaire Geschiedenis, 1978. – 36p.

Lees ook:

Uit het kampreceptenboek van Lizzy van Dorp …

Delen:

Gerelateerde artikelen